Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6024
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2008: pp.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2390 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 A. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2389 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 B. 1391 - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2263 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 181. 1471 ca. - 1500. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 1195 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 70-IV-8. 1401 - 1500. Desconegut, Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges, promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21.
manid 1387 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 87-V3-9. 1301 - 1400. Desconegut, Oració per guarir plaga, escrit 1401 - 1500.
manid 2731 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 99-V1-6. Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 1883 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 96-V3-2. 1401 - 1450 [?]. Flavius Renatus Vegetius, Art de cavalleria (tr. Jaume Castellà), traduït 1380 [?] - 1400 [?].
manid 1077 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, B102-V1-3. 1449. Desconegut, Capítols del honrat ofici dels boters, escrit 1400 - 1500.
manid 1080 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, B102-V1-4. 1401 - 1600. Desconegut, Capítols de la Confraria dels sastres, escrit 1400 - 1600.
manid 1413 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V1-8. 1401 - 1500. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1173 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V2-2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 2290 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V2-3. València:, 1336. Desconegut, Art de confessió, escrit 1336.
manid 1081 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, B102-V2-4. 1401 - 1500. Desconegut, Capítols del gremi i ofici de forners, escrit 1415.
copid 3052 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 8-VI-9. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1626 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V3-1. València:, 1441 - 1460. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
manid 2631 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-VI-2. 1432 a quo. Casa dels Jurats… Jurament dels peraires, promulgat 1423 ca.
copid 1052 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 88-V3-5. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1261 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 89-V3-5. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 3160 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 89-V3-6 (1-2). València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3159 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 96-B-12. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1322 Ed.: Ciutat de Mallorca: B. March, 95-V2-35. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3158 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Municipal, Gal. 833b 4M Lull Reg. 760. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2243 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 4. Gabriel Rotger, 1663-01-03. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 2244 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 5. 1601 - 1700. Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282.
manid 2245 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 9 (March, 4). 1601 - 1700. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 1647 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 11 (Biblioteca March). 1491 - 1520. Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01.
manid 2246 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 12 (March, 11). Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2247 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 14. 1701 - 1800. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 2248 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 15 (March 8). Sòller: Pere Ripoll, Prevere de Sòller, 1732-05-13. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1321 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 156. Ciutat de Mallorca[?]: Jeroni Alemany i Flor, 1763. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2369 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 226. 1601 - 1700. Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274.
manid 2161 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 996. 1501 - 1600. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 2163 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1001. 1623-01-16. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1720 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1002. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 2034 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1022. Antoni Lledó, 1741-07-08. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 2300 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1024. 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1631 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1025. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 1682 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1042. 1481 - 1500. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2130 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1047. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-02-21. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2287 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1051. 1701 - 1800. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 2285 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1069. 1601 - 1700. Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?].
manid 2744 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1070. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 2286 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1076. Joan Lliteres, 1632-01-01. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 2162 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1184. 1601 - 1700. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
copid 3126 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, R. Llull 19. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3128 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, R. Llull 71. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3129 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, R. Llull 72. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2112 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 546. Barcelona: Johannes Luschner, 1501 ca. Elio Antonio de Nebrija, Introductiones latinae, escrit 1501 ca.
manid 1862 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 566. Cagliari: Salvador de Bologna, per a Nicolau d' Àgreda, 1493-10-01. Hug de Saint-Cher, Cardenal, Mirall de la Santa església (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1450 [?].
copid 3053 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública (J. Serra), 16941. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1619 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S. E. 47. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 3055 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S. E. 50. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3057 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Mont. 1913. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1196 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública. València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1626 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S.E. 154. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2049 Ed.: Málaga: Pública, XVI/31. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1521 Ed.: Oviedo: Universidad, A-116. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1483 Ed.: Oviedo: Universidad, A-379. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1517 Ed.: Oviedo: Universidad, A-451. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2019 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-13. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2012 Ed.: Oviedo: Universidad, R-440. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2011 Ed.: Oviedo: Universidad, R-617. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2075 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 95. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1523 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 111. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1266 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2064 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2054 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 290. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2821 MS: Sevilla: Archivo de los Duques de Medinaceli, λ G.II.3. Castelló d'Empúries:, 1662. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2779 MS: Sevilla: Colombina, 5-3-42. 1401 [?] - 1500 [?]. Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo.
manid 2825 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 7. Sagunt:, 1428. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2191 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 22. València:, 1418-04-08. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2190 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 25. Sagunt:, 1428-11-19. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2824 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 6. Sagunt:, 1428-12-09. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 1105 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Códices. Libros varios Códice 2. València: Jaume Gisbert, per a València: Jurats, 1409 ca. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3076 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-319. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3097 Ed.: València: Biblioteca Escuelas Pías, XVI/238. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 2057 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/1. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3068 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/5. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 2177 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/8. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3077 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Bas Carbonell), XVI/545. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3080 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/595. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3078 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/598. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3079 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/195. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1844 Ed.: València: Municipal Central, 1338. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1843 Ed.: València: Municipal Central, 9698. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1845 Ed.: València: Municipal Central, 9699. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1291 Ed.: València: Municipal Central (Fons Sastre), 3. València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1846 Ed.: València: Municipal Central, BM-62. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1747 Ed.: València: Museo Nacional de Cerámica, XVI-2(I) i XVI-2(II). València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1524 Ed.: València: Real Ac. Cultura Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/193. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2875 MS: València: Serrano Morales, F-6/1. Disposició legal en procés d'estudi, promulgat.
manid 1029 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6437. 1451 [?] - 1500 [?]. Palladius Rutilius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07.
copid 3066 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3511 (1). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3191 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3511 (2). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1603 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3511 (2). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1159 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3608 CF. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 3065 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6628 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3064 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6628 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1243 MS: València: Universitària, 652. 1401 - 1500. Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?].
copid 1341 Ed.: València: Universitària, Inc. 11. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 1268 Ed.: València: Universitària, Inc. 308. València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 3085 Ed.: València: Universitària, R-1/10. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 2645 Ed.: València: Universitària, R-1/48. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
copid 1927 Ed.: València: Universitària, R-1/124. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1631 Ed.: València: Universitària, R-1/177. València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1478 Ed.: València: Universitària, R-1/177 (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1463 Ed.: València: Universitària, R-1/228. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1634 Ed.: València: Universitària, R-1/236 (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 3090 Ed.: València: Universitària, R-2/13. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
Record Status Created 2008-02-04
Updated