Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 6022
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
Col·lectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
City, library, collection, & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 m | Antic B. II. H 5
Copied Ciutat de Mallorca: Matias Nadal, 1727-09-03 (f. 419)
Location in witness ff. 385-400v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 385] Copia de Proçes Original de les obres fetes per diuersos trobadors en lahor de le Vida Doctrina e Mort del Egregi e gran Monarca M. R. Llull Dr. Illuminat, en la insigne Ciutat de Mallorca. Certamen Poeticum Majoricijs factum in honorem Beati Raymundi Lulli Martirys anno 1502 Diumenge á 15 de Maig Any de Nostre Sr. Deu JesuChrist festa gloriosa de Sinquagesma 1502
rubr.: Ditor ála honrre primer en orde Anth. Massot. Ditors al premi Juanod Menorca. Jordi Albert Notari. Gaspar Veri. Llibell posat per Antoni Massot scrivent dressat als trobadors dela present Ciutat de Mallorques e de qualsevol altre part sota a 2 del Mes de Abril any 1502
rubr.: Libell posat per Antoni Massot scriuent dresat als trobadors dela present Ciutat de Malorques e de qualsevol altre part sota a 2 del Mes de Abril any 1502
rubr.: Antoni Massot scrivent devot de aquell tant famosissim Compatriota Illuminat Dochtor Mestre Ramon Llull … pose lo present Cartell
text: La Rasonant fama del Compatriota … [ 400] … dat ala Verge Maria
subscr.: Fr. Franciscus Perera Santa Theologia Professor, et ad hoc alter Judicum assignatus et Deputatus. Gaspar Calaff altre conjutje. Data lesta, e publicada fonch le demunt dita Sentencia de manament dels molt Reverends e honor [sic] Jutjes per mi Ramon Llull notari scriba dela present Cause [sic] Diumenge a 5 de Juñy añy dela Nativitat de Nostre Redemptor 1502 hore, e lloch desus asignats presents les dites parts, e prenents per testimonjs los Reverends, e Magnifichs Mestre Francesch Cassa, Mestre en Santa Theologia [f. 400v] del Orde de Frares Menors, e Guillem de Puig dorfila Donsell de Mallorca e molts altres
subscr.: [ 400v] Que Omnia per dictum Syndicum exhibita et designata, (…) fuerunt in presenti processu transcripta, fuerunt per me dictum Antonium Solivelles huys Causa scribam … Pedro Ribot Notarii ac syndico pronominato et Michaele Serra Scriptore Quare ett.a
Note el darrer paràgraf és en llatí. No s'inclouen les cobles de resposta dels participants en el certàmen
Record Status Created 2002-12-12
Updated 2012-01-28