Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 6017
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5160
Desconegut. Spill de la vida religiosa
Language català
Date escrit 1515 a quo
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], R-1/48 | Antic 92-1-39
Imprint València: Jorge Costilla, 1529-07-29
Location in witness ff. A1-T4
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. A j] Spill de la vida religiosa nouament estampat
dedic.: [ f. A jv] Michael Hieronymus Cruilles nobillissime domine: Castissime pariter atquem doctissime virgini Hieronyme Exarche … [ f. A iiijv] … colendo possideat possidendo in perpetuum fruatur. Uale rara vere nobilitatis gemma: et omnis honestatis insigne
tit.: [ f. B j] Prolech enlo qual se mostra de quanta vtilitat sia lo present libre encara que chich y de que tracta y quin es lo seu titol
prol.: C4Om entre totes quantes coses que enla machina sien contengudes mundanal degam mes affectar desijar e voler aquelles coses quens porten al cami e carrera y vltimadament al terme desijat dela felicitat … [ f. B iijv] … y possehint pugam fruyr sa essencia enque esta la nostra felicitat y benauenturança. Amen. Aço he volgut dir perque tu legidor no ignores la vtilitat del present libre
rubr.: [ f. B iiij] Spill dela vida religiosa compost per un deuot religios obseruant: lo qual conte en si vn cami breu ablo qual pugam amar a nostre senyor trames a vn altre germa seu Religios que molt amaua
tit.: Capitol primer que tracta com vn religios nomenat desijos troba vn pastor lo qual li dona vn companyo quel endreças enlo que cercaua
text: E9N vn gran desert habitaua vn sant home y deuot religios: lo qual com hagues seruit per algun temps a nostre senyor en continues y deuotes oracions y contemplacions … [ T iiij] … per lo cami de pasciencia trobara lo fi seu que es lo palau de charitat: a hon es amor de deu porter
nota: Qualseuol persona que voldra comprar lo present libre vaja ala plaça dela seu a casa de Antoni Cerda llibrer que alli lo trobara
colofó: A lahor a gloria de nostre senyor deu: e dela glorjosa verge Maria e del beneyt sanct Françes: e a saluacio deles animes nostres. Feneix lo present tractat intitulat Spill dela vida religiosa. Compost per un deuot religios: lo qual per humilitat calla son nom. Estampat en la Jnsigne ciutat de Ualencia per mestre Jorge Costilla. Al xxviiij. de Juliol Any Mil e cinch cents e vintinou
Record Status Created 2002-12-08
Updated 2012-02-16