Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 6014
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5158
Jaume Beltran. Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu
Language català
Date escrit 1515 a quo
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) | Antic 92-3-52; R/342 (1)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness ff. [a j]-[d vij]v
ff. 1-31v (fol. manuscrita)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ [a j]] Obres contemplatiues y de molta deuocio nouament trobades en loors dela sanctissima creu ab altres piadoses cobles dela intemerata verge Maria deles dolors y dela soledat molt vtils y profitoses ala salut deles animes y consciencies nostres ab vns versos latins loant al sacratissim arbre dela vera creu
tit.: [ a ijv] Preambol
pream.: L2Esta y ab affectada atencio vista / y deuotament ponderada per lo molt noble .S. don francisco de fenollet la subseguent obra dela creu / per jaume beltran y vicent Ferrandis trobada … y obeir los justissims preceptes y manaments de aquell / dona jaume beltran principi al prolech en la forma seguent
tit.: Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
text: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don francisco / poeta stimat … [ [d vij]] … dar vos podeu / molt gran lahor sens mida. | Que yo sens vos / ni veig ni se quem faça | puix sou lo braç quel vniuers abraça. | Fi
colofó: [ [d vij]v] A .xij. del mes de Febrer del any de la natiuitat de nostre senyor y Redemptor deu Jesus mil sinchçents e quinze per los magnifichs jurats dela insigne çiutat de Valencia: fon otorgat priuilegi a Jaume Beltran e viçent Ferrandis ab acte rebut per lo discret en jaume eximeno Notari escriua dela sala e continuat en lo degut libre de aquella enlo desusdit dia e any / que ningu no gose Estampar / ni fer estampar les preçedents obres dins la contribuçio de dita çiutat / fins a passada Pasqua de resurrectio del any Mil.D.e xvj. E aço a pena de dos çents floris e perdre tot lo que delles sera estampat e foren impresses e
Record Status Created 2002-12-08
Updated 2012-01-28