Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6009
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2008: pp.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1056 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1031. 1401 - 1410. Pere Rius, Exposició del Salm Miserere mei Deus, escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1739 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1928 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-7. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1776 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-16. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
manid 2359 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular, 3416. Ciutat de Mallorca: per a Cabiscol, Vicari, 1331 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1284 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 2. Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
manid 2368 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 3. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2297 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 8. 1341 ca. - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2382 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 10. Ciutat de Mallorca:, 1401 - 1420. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363.
manid 2834 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 12. Mallorca:, 1301 - 1699. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434.
manid 2836 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 13. Mallorca:, 1251 - 1550. Francesc Erill i de Centelles, Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris, promulgat 1457-05-17.
manid 2833 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 14. Mallorca[?]:, 1201 - 1500. Casa dels Jurats, Disposicions sobre el sindicat de fora, promulgat 1401 - 1500 [?].
manid 2835 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 15. Mallorca:, 1251 - 1450. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18.
manid 2837 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 16. Mallorca:, 1351 - 1550. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458.
manid 2376 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 18. 1301 - 1400. Jaume II, Rei de Mallorca, Repartiment de Mallorca (tr. Desconegut), promulgat 1267-04-18 ad quem.
manid 2281 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 18 (a). 1463 a quo - 1525?. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 2838 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 20. Mallorca:, 1381. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Llibre de les aigües de la sèquia, promulgat 1381-08-10.
manid 2391 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 23. 1491 - 1510 ca. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2377 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 24. 1451 - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2378 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 25. 1471 ca. - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2839 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 26. Mallorca:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377.
manid 2380 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 27. Mallorca: Joan Palles, per a Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats, 1448 a quo - 1550. Ofici del mostassaf a Palma de Mallorca, Llibre del Mostassaf, compilat 1448 a quo - 1500.
manid 2840 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 28. Mallorca:, 1501 - 1600. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599.
manid 2841 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 29. Mallorca[?]:, 1391 - 1425. Desconegut, Capítols i ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1390 ca.
manid 2842 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 30. Mallorca[?]:, 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de catius, de censals i de propietats, promulgat 1465-05-04.
manid 2843 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 36. Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2844 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 37. Mallorca:, 1601 - 1699. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2830 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 44. 1551 - 1650. Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15.
manid 2845 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 45. 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Ordinacions per al gremi dels picapedrers, promulgat 1514-08-22.
manid 2846 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 63. Mallorca:, 1351 - 1650. Joan I, Rei de Corona d'Aragó, Capítols del gremi de flassaders, promulgat 1395-11-10.
manid 2847 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 64. Mallorca:, 1601 - 1700. Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451.
manid 2851 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 66. Mallorca:, 1501 - 1599. Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau… Capítols sobre els moliners, promulgat 1441-06-24.
manid 2852 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 70. Mallorca:, 1518. Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475.
manid 2853 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 71. Mallorca:, 1422 a quo - 1499 ad quem. Casa dels Jurats, Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres, promulgat 1340-09-28.
manid 2854 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 78. Mallorca:, 1401 - 1599. Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25.
manid 2855 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 79. Mallorca:, 1401 - 1599. Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?].
manid 2856 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 147. 1343 a quo. Disposició legal en procés d'estudi, promulgat.
manid 2858 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 161. Mallorca:, 1401 - 1599. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?].
manid 2859 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 173. 1301 - 1399. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell, promulgat 1343 [?] - 1387 [?].
manid 2861 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 180. Mallorca:, 1601 - 1699. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 2862 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 182. Mallorca:, 1622-04-28. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2388 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 193. Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2864 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 197. Mallorca:, 1401 - 1499. Jordi Brondo, Batlle de Ciutat de Mallorca, Autorització perquè Pere de Planes i els seus successors puguin firmar lletres i albarans a l'escrivania, promulgat 1414-05-09.
manid 2865 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 198. Mallorca:, 1485 a quo. Ofici dels boneters, Ordinacions del gremi dels boneters, promulgat 1483.
manid 2883 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, RP-1105. Mallorca:, 1284-01-23 - 1284-03-18 ca. Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?].
manid 2386 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 43. Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2373 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Diversos 37 A/1. 1345 - 1442 ad quem. Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1290 - 1300.
manid 2374 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Diversos 37 A/5b. 1351 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Capítols de delmar el bestiar, promulgat 1301 - 1400.
manid 2702 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Lul·lisme 11. 1502-03-15. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2757 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Protocols D-36 / 4087. Llucmajor: Llucmajor: Notaria de Joan Despuig, 1430 - 1447. Desconegut, No le us diré qual és ma senyora, escrit 1430 a.
manid 2732 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia caixa 3 llig. 2 num. 7. 1701 - 1799. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 2240 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia 16. 1690. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2221 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia 9. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2747 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà. 1605 a quo. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2220 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia. Menorca: Gabriel Rotger, 1663. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2737 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Llabrés 27. 1421 - 1520. Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410.
manid 2736 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 4. Ternelles: Joan Nicolau, 1741-03-30. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
manid 2730 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 6. 1701 - 1800. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2734 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 42. Ciutat de Mallorca:, 1701 - 1732 ca. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2292 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 44. Ciutat de Mallorca[?]: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-09-19. Desconegut, Exposició d'amic e amat, escrit 1335.
manid 1700 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L 1 [BDDM] 5. Ciutat de Mallorca[?]:, 1341 - 1360. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2829 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència), Ms L f 3. 1701 - 1741. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276.
manid 1638 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L g 3. 1351 - 1400. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1711 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L j 4. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 2827 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L m 6. 1651 - 1750. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2828 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència), Ms L p 8. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276.
copid 3161 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de la Sapiència), E-100 (R. 3444). València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1275 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1274 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Municipal. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2172 MS: Ciutat de Mallorca: Col. Sapiència, lligall 7/5. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 2042 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, La Real Ms. Consolat. Ciutat de Mallorca: per a Ciutat de Mallorca: Consolat de Mar de Mallorca, 1375. Casa dels Jurats, Consolat de mar (Mallorca), promulgat 1375 [?].
manid 2431 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, Privilegis, BB-II-376. 1409 - 1417. Martí I, Rei de Corona d'Aragó… Privilegis i capítols del col·legi de la Mercaderia de Mallorca, promulgat 1409.
manid 2372 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana s/n. 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2158 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, sense signatura. 1502. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 2866 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Ms. 1. 1401 - 1499. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1639 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, sense signatura. Mallorca:, 1401 - 1425. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1693 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca). Vilafranca del Penedés:, 1458-01-25. Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500.
manid 2159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 9. 1501 - 1600. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2241 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, B. 107. València:, 1601 - 1699. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 2137 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 110. 1576 - 1625. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2485 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/680. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
copid 2047 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/872. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2112 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1260. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2132 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/2846. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 2048 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 5/897. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1922 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 14/3516. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1951 Ed.: Oviedo: Universidad, A-106. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1515 Ed.: Oviedo: Universidad, A-325. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1575 Ed.: Oviedo: Universidad, A-358. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2014 Ed.: Oviedo: Universidad, A-359. Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2018 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-12. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2013 Ed.: Oviedo: Universidad, R-443. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2344 MS: Ripoll: Lambert Mata, VII. 1451 - 1480. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 2663 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2073 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87 (2n imprès del volum). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3186 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R.88 (5). Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 3187 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R.88 (6). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 2074 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 88 (7). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1504 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 110. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1513 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 146. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3101 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 146. València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1207 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 171. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1919 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1165. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 2346 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-26. 1391 - 1440. Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?].
manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
copid 1026 Ed.: Sevilla: Colombina, 118-6-33. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2142 MS: València: Arxiu del Regne, Gremi de Fusters L-196. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2224 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 622. València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2202 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 663. 1421 a quo - 1500 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2872 MS: València: Ateneo Mercantil, R-17619. 1515 - 1600. Desconegut, Recepta per a cobrar l'oida, escrit 1500 - 1690.
copid 3075 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-26. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3164 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-124. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3074 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-17619. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2725 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 136. 1462 - 1518. Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518.
manid 2791 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 61. 1311 - 1539. Gremi dels teixidors i tintorers, Ordinacions i capítols, promulgat 1311 - 1539.
copid 3056 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Gregorio Mayans), XVI/455. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2057 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/1. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3070 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/13. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2689 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/176. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1853 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), signatura desconeguda XVI/21?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 3080 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/595. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3078 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/598. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3107 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Pere Maria Orts), XVI/662. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1145 MS: València: Catedral, Ms. 110. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1158 MS: València: Catedral, Ms. 205. 1301 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1036 MS: València: Catedral, Ms. 270. 1391 - 1400. Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?].
manid 1567 MS: València: Catedral, Ms. 273. 1413 a quo - 1500. Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413.
manid 1569 MS: València: Catedral, Ms. 276. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 1568 MS: València: Catedral, Ms. 278. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 1465 Ed.: València: Catedral, Inc. 19. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2887 MS: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 42. 1401 [?] - 1490 [?]. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
copid 3172 Ed.: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, XXXVIII (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 3173 Ed.: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, XXXVIII (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 3098 Ed.: València: MUVIM, L-15-G1. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1159 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3608 CF. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 2205 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3439. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1697 MS: València: Universitària, Ms. sense signatura. Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 2153 MS: València: Universitària, 416. José María Torres Belda, 1872. Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?].
copid 1030 Ed.: València: Universitària, Inc. 245. Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1101 Ed.: València: Universitària, Inc. 276. València: Cristòfol Koffman, per a Consell de la Ciutat de València, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1094 Ed.: València: Universitària, Inc. 274. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 3086 Ed.: València: Universitària, R-1/12. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1633 Ed.: València: Universitària, R-1/236. València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1534 Ed.: València: Universitària, R-2/210. València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
Record Status Created 2008-01-24
Updated