Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6009
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2008: pp.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1056 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1031. 1401 - 1410. Pere Rius, Exposició del Salm Miserere mei Deus, escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1739 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1928 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-7. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1776 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-16. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
manid 2359 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular, 3416. Ciutat de Mallorca: per a Cabiscol, Vicari, 1331 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1284 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 2. Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
manid 2368 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 3. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2297 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 8. 1341 ca. - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2382 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 10. Ciutat de Mallorca:, 1401 - 1420. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363.
manid 2834 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 12. Mallorca:, 1301 - 1699. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434.
manid 2836 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 13. Mallorca:, 1251 - 1550. Francesc Erill i de Centelles, Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris, promulgat 1457-05-17.
manid 2833 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 14. Mallorca[?]:, 1201 - 1500. Casa dels Jurats, Disposicions sobre el sindicat de fora, promulgat 1401 - 1500 [?].
manid 2835 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 15. Mallorca:, 1251 - 1450. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18.
manid 2837 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 16. Mallorca:, 1351 - 1550. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458.
manid 2376 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 18. 1301 - 1400. Jaume II, Rei de Mallorca, Repartiment de Mallorca (tr. Desconegut), promulgat 1267-04-18 ad quem.
manid 2281 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 18 (a). 1463 a quo - 1525?. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 2838 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 20. Mallorca:, 1381. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Llibre de les aigües de la sèquia, promulgat 1381-08-10.
manid 2391 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 23. 1491 - 1510 ca. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2377 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 24. 1451 - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2378 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 25. 1471 ca. - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2839 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 26. Mallorca:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377.
manid 2380 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 27. Mallorca: Joan Palles, per a Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats, 1448 a quo - 1550. Ofici del Mostassaf, Llibre del Mostassaf, compilat 1448 a quo - 1500.
manid 2840 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 28. Mallorca:, 1501 - 1600. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599.
manid 2841 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 29. Mallorca[?]:, 1391 - 1425. Desconegut, Capítols i ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1390 ca.
manid 2842 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 30. Mallorca[?]:, 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de catius, de censals i de propietats, promulgat 1465-05-04.
manid 2843 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 36. Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2844 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 37. Mallorca:, 1601 - 1699. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2830 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 44. 1551 - 1650. Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15.
manid 2845 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 45. 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Ordinacions per al gremi dels picapedrers, promulgat 1514-08-22.
manid 2846 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 63. Mallorca:, 1351 - 1650. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols del gremi de flassaders, promulgat 1395-11-10.
manid 2847 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 64. Mallorca:, 1601 - 1700. Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451.
manid 2851 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 66. Mallorca:, 1501 - 1599. Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau… Capítols sobre els moliners, promulgat 1441-06-24.
manid 2852 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 70. Mallorca:, 1518. Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475.
manid 2853 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 71. Mallorca:, 1422 a quo - 1499 ad quem. Casa dels Jurats, Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres, promulgat 1340-09-28.
manid 2854 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 78. Mallorca:, 1401 - 1599. Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25.
manid 2855 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 79. Mallorca:, 1401 - 1599. Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?].
manid 2856 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 147. 1343 a quo. Disposició legal en procés d'estudi, promulgat.
manid 2858 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 161. Mallorca:, 1401 - 1599. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?].
manid 2859 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 173. 1301 - 1399. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell, promulgat 1343 [?] - 1387 [?].
manid 2861 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 180. Mallorca:, 1601 - 1699. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 2862 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 182. Mallorca:, 1622-04-28. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2388 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 193. Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2864 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 197. Mallorca:, 1401 - 1499. Jordi Brondo, Batlle de Ciutat de Mallorca, Autorització perquè Pere de Planes i els seus successors puguin firmar lletres i albarans a l'escrivania, promulgat 1414-05-09.
manid 2865 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 198. Mallorca:, 1485 a quo. Ofici dels boneters, Ordinacions del gremi dels boneters, promulgat 1483.
manid 2883 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, RP-1105. Mallorca:, 1284-01-23 - 1284-03-18 ca. Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?].
manid 2386 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 43. Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2373 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Diversos 37 A/1. 1345 - 1442 ad quem. Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1290 - 1300.
manid 2374 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Diversos 37 A/5b. 1351 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Capítols de delmar el bestiar, promulgat 1301 - 1400.
manid 2702 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Lul·lisme 11. 1502-03-15. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2757 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Protocols D-36 / 4087. Llucmajor: Llucmajor: Notaria de Joan Despuig, 1430 - 1447. Desconegut, No le us diré qual és ma senyora, escrit 1430 a.
manid 2732 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia caixa 3 llig. 2 num. 7. 1701 - 1799. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 2240 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia 16. 1690. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2221 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia 9. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2747 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà. 1605 a quo. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2220 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia. Menorca: Gabriel Rotger, 1663. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2737 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Llabrés 27. 1421 - 1520. Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410.
manid 2736 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 4. Ternelles: Joan Nicolau, 1741-03-30. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
manid 2730 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 6. 1701 - 1800. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2734 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 42. Ciutat de Mallorca:, 1701 - 1732 ca. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2292 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 44. Ciutat de Mallorca[?]: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-09-19. Desconegut, Exposició d'amic e amat, escrit 1335.
manid 1700 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L 1 [BDDM] 5. Ciutat de Mallorca[?]:, 1341 - 1360. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2829 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència), Ms L f 3. 1701 - 1741. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276.
manid 1638 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L g 3. 1351 - 1400. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1711 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L j 4. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 2827 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L m 6. 1651 - 1750. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2828 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència), Ms L p 8. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276.
copid 3161 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de la Sapiència), E-100 (R. 3444). València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1275 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1274 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Municipal. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2172 MS: Ciutat de Mallorca: Col. Sapiència, lligall 7/5. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 2042 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, La Real Ms. Consolat. Ciutat de Mallorca: per a Ciutat de Mallorca: Consulat, 1375. Casa dels Jurats, Consolat de mar (Mallorca), promulgat 1375 [?].
manid 2431 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, Privilegis, BB-II-376. 1409 - 1417. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó… Privilegis i capítols del col·legi de la Mercaderia de Mallorca, promulgat 1409.
manid 2372 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana s/n. 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2158 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, sense signatura. 1502. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 2866 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Ms. 1. 1401 - 1499. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1639 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, sense signatura. Mallorca:, 1401 - 1425. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1693 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca). Vilafranca del Penedés:, 1458-01-25. Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500.
manid 2159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 9. 1501 - 1600. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2241 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, B. 107. València:, 1601 - 1699. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 2137 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 110. 1576 - 1625. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2485 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/680. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
copid 2047 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/872. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2112 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1260. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2132 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/2846. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 2048 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 5/897. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1922 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 14/3516. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1951 Ed.: Oviedo: Universidad, A-106. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1515 Ed.: Oviedo: Universidad, A-325. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1575 Ed.: Oviedo: Universidad, A-358. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2014 Ed.: Oviedo: Universidad, A-359. Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2018 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-12. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2013 Ed.: Oviedo: Universidad, R-443. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2344 MS: Ripoll: Lambert Mata, VII. 1451 - 1480. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 2663 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2073 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87 (2n imprès del volum). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3186 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R.88 (5). Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 3187 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R.88 (6). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 2074 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 88 (7). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1504 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 110. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1513 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 146. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3101 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 146. València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1207 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 171. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1919 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1165. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 2346 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-26. 1391 - 1440. Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?].
manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
copid 1026 Ed.: Sevilla: Colombina, 118-6-33. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2142 MS: València: Arxiu del Regne, Gremi de Fusters L-196. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2224 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 622. València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2202 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 663. 1421 a quo - 1500 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2872 MS: València: Ateneo Mercantil, R-17619. 1515 - 1600. Desconegut, Recepta per a cobrar l'oida, escrit 1500 - 1690.
copid 3075 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-26. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3164 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-124. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3074 Ed.: València: Ateneo Mercantil, R-17619. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2725 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 136. 1462 - 1518. Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518.
manid 2791 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 61. 1311 - 1539. Gremi dels teixidors i tintorers, Ordinacions i capítols, promulgat 1311 - 1539.
copid 3056 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Gregorio Mayans), XVI/455. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2057 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/1. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3070 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/13. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2689 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/176. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1853 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), signatura desconeguda XVI/21?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 3080 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/595. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3078 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/598. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3107 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Pere Maria Orts), XVI/662. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1145 MS: València: Catedral, Ms. 110. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1158 MS: València: Catedral, Ms. 205. 1301 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1036 MS: València: Catedral, Ms. 270. 1391 - 1400. Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?].
manid 1567 MS: València: Catedral, Ms. 273. 1413 a quo - 1500. Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413.
manid 1569 MS: València: Catedral, Ms. 276. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 1568 MS: València: Catedral, Ms. 278. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 1465 Ed.: València: Catedral, Inc. 19. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2887 MS: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 42. 1401 [?] - 1490 [?]. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
copid 3172 Ed.: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, XXXVIII (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 3173 Ed.: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, XXXVIII (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 3098 Ed.: València: MUVIM, L-15-G1. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1159 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3608 CF. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 2205 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3439. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1697 MS: València: Universitària, Ms. sense signatura. Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 2153 MS: València: Universitària, 416. José María Torres Belda, 1872. Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?].
copid 1030 Ed.: València: Universitària, Inc. 245. Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1101 Ed.: València: Universitària, Inc. 276. València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1094 Ed.: València: Universitària, Inc. 274. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 3086 Ed.: València: Universitària, R-1/12. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1633 Ed.: València: Universitària, R-1/236. València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1534 Ed.: València: Universitària, R-2/210. València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
Record Status Created 2008-01-24
Updated