Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6005
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Joaquim Miret i Sans
Title Adició a la memòria: Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria
Source Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona
Place / Publisher Barcelona: Altés
Date / Location 2 1909: pp. 1069-70
References (most recent first) citat per: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
Record Status Created 2008-01-04
Updated 2011-03-31