Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6000
Format art. de llibre. edició. fitxer electr.
Title Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra
Associated persons Pere Casanellas (Coord.)
Place / Publisher Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya
Date / Location 2005:
Internet http://cbcat.abcat.cat/pla-general-de-lobra/ arxiu pdf vist 2021-10-28
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 17-44
Source of Data for Works texid 3603 Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 5610 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 10843 Desconegut, Bíblia del s. XV: Apocalipsi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10831 Desconegut, Bíblia del s. XV: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10836 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Jaume (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10837 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Joan (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10834 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Pau (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10838 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10842 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Joan (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10841 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Lluc (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10840 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10839 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10835 Desconegut, Bíblia del s. XV: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10827 Desconegut, Bíblia del s. XV: Levític (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10844 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre d'Isäies (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10829 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre de Job (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10825 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre del Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10828 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre dels Nombres (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10830 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre dels Psalms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10845 Desconegut, Bíblia del s. XV: Primer llibre de Samuel (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10832 Desconegut, Bíblia del s. XV: Primer llibre de les Cròniques (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10826 Desconegut, Bíblia del s. XV: Primer llibre dels Reis (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10846 Desconegut, Bíblia del s. XV: Segon llibre de Samuel (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10833 Desconegut, Bíblia del s. XV: Segon llibre de les Cròniques (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10847 Desconegut, Bíblia del s. XV: Segon llibre dels Reis (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10589 Desconegut, Glosses catalanes al llibre dels Salms, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4703 Desconegut, Llibre de l'Apocalipsi, traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 4945 Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4713 Desconegut, Llibre dels fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 5349 Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]
texid 4720 Desconegut, Llibre dels salms, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4154 Desconegut, Ofici de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 11326 Desconegut, Oracions jueves, escrit 1451 [?] - 1510 [?]
texid 10587 Desconegut, Oració de conversos, escrit 1450 [?] - 1510 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 3681 MS: Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1450 [?]. València: Catedral, Ms. 106, 1401 - 1500
cnum 1473 MS: Desconegut, Paràfrasi del Salm 70 (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/6291, 1351 - 1400
cnum 1092 MS: Nicholas de Lyra, Exposició del Salm 118 (tr. Desconegut), traduït 1330 a quo? - 1400 [?]. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 159, 1301 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2575 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (i). 1301 - 1400. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1861 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 278. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Saltiri de Sant Jerònim (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1304 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 717. 1351 - 1400. Desconegut, Vida i miracles de la Verge.
manid 1620 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 740. 1301 - 1310. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1560 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017. 1301 - 1350. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 1773 MS: Bologna: Archiginnasio, A-275. Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08. Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona, Sol·liloquis (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?].
manid 2276 MS: Castelló de la Plana: Societat Castellonenca, s/sign. 1351 - 1400. Desconegut, Llibre d'hores de Morella (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?].
manid 2200 MS: Desconeguda: Ubicació sense determinar. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre dels fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 2188 MS: Desconeguda: Ubicació sense determinar. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre de Daniel, traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 2398 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 48. 1331 - 1360. Lucas, Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2534 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5. València:, 1520. Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?].
manid 1970 MS: New York: Hispanic Society, B1482. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre de Josué (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 1062 Ed.: New York: Hispanic Society, Rare Books MS B1141. València: Lambert Palmart, et al., per a Philip Vizlant, 1478-03. Desconegut, Llibre de l'Apocalipsi, traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 1239 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1038. 1401 - 1425. Desconegut, Bíblia: Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?].
manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
Source of Data for References bibid 6003 Baraut (1980), “Les glosses catalanes del ms. 838 de la Biblioteca de Montserrat”, Estudis Universitaris Catalans, 24 = Miscel·lània Aramon i Serra, 2
bibid 6004 Cambouliu et al. (1858), Essai sur l'histoire de la littérature catalane. Deuxième édition augmentée de la Comedia de la Gloria d’amor de fra Rocaberti. Poème inédit tiré des Manuscrits de la Bibliothèque impériale. Et d’un nouveau fragment de la traduction catalane de Dante
bibid 6002 Gudayol (2009), “[Edició de fragments bíblics identificats en mss. de la BdC]”,
bibid 6001 Izquierdo (1995), “Els llibres neotestamentaris a la Bíblia rimada e en romans de la BCC de Sevilla, ms. 7-7-6 [tesi]”,
bibid 6005 Miret i Sans (1909), “Adició a la memòria: Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona
bibid 6006 Roís de Corella et al. (1985), Psalteri. Introducció, transcripció i actualització…
bibid 6007 Ukas (1981), “The Biblia rimada de Sevilla. A critical edition [tesi]”,
Record Status Created 2008-01-04
Updated 2022-02-14