Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5979
Format llibre. edició. imprés
Author Montserrat Lamarca
Title Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat
Source Biblioteca de la Universitat de Barcelona
Place / Publisher Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Date / Location 2007: pp. 169
Held by Barcelona: Biblioteca de treball despatx
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2049 Ed.: Barcelona: BUB: Dret, CM/4. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1309 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/7. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1466 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/8. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2087 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/12. Barcelona: Carles Amorós, 1524. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
copid 1613 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/20. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1396 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/21. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3149 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/27. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3150 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-50/4/18. Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
copid 1956 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/4. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1512 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/12. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3153 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/38. Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 3152 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/39. Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1311 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-VI. Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 3147 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/I/I-X. Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3148 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XI. Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2080 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XII. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2081 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XIII. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3151 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/I/I-XIV. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1359 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/9/21. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1360 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/9/22. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3154 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), XVI-489. Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1256 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-363. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1811 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2875. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1482 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2882. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1812 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3358. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1367 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), LLULL-14. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Source of Data for Libraries libid 1016 Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic)
Record Status Created 2007-12-04
Updated