Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 588
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1454
Marcus Tullius Cicero. Les paradoxes
Language català
Date traduït 1450
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1029
Copied 1401 - 1500 (Inventari)
1441 - 1460 (filigrana)
Location in witness ff. 1-24v
Incipits & Explicits in witness prol. tr.: [ 1] Prolech ordenat per micer ferrando ualenti doctor egregi dela ciutat de mallorques en les paradoxes de tulli que torna de lati en romans
prol. tr.: M2olts son estats dels passats doctossims he sapientissims los quals vehent alcunes doctrines estar amagades e secretes per ignorancia dela lengua o ydioma … [ 6] … Sera pero quant se vulla jnepta atu Remon amich meu si al quant aquella legiras aprofitable e aço maiorment per tu deu esser fet e mes en obra com en ton nom e per causa tua aquella sia estada transferida he transpostada [sic] en aquest parlar atu jntelligible econegut
prol.: Prolech de tulli e les sues perodoxes […] O bruto yo he pensat com souin Cato oncle teu digues alcuna oracio o sentencia en lo Senat aquell tractar los lochs dificills he plens de grauitat per tota philosoffia separats e molt differents de aquest hus del loch dels juys he publich … [ 7v] … Mes empero es tal que es appareguda he es vista esser exida he demostrada de vna matexa offecina o doctrina en aquesta tal figura o parencia segons veus
rubr.: Prima parodoxa
text: Manifest es solament aquella cosa esser ve laqual honesta es gran dubte he ha alcu de vosaltres no sia vist tal disputacio esser exida deaquella sapiencia dels Stoychs e sauis dela ciutat de Atenas … [ 24v] … no solament son stimadors no copiosos richs mes encara freturants e pobres appelladors he anomenadors
Condition fragment
Note l'obra comença amb una mena d'història literària semblant al Prohemio del marquès de Santillana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28