Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5863
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2007:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2140 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-26. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2048 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-47. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3156 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3359. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3155 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3360. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3118 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-4013. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 1912 MS: Berkeley: Bancroft, MS. UCB 155. 1476 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2323 MS: Berkeley: Bancroft, MS. UBC 160. Dominico del Frago, 1471 ca. - 1480. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2806 MS: Girona: Arxiu Històric Provincial, Fragments en llatí. Gi 1, 260 codavant (1) i Gi 1 260 codarrere (6). 1341 [?] - 1360 [?]. Desconegut, Sermó.
manid 2777 MS: Girona: Arxiu Històric Provincial, Fragments en llatí Gi 1 260 codarrere (4) i Gi 5 120 llacodavant (6). 1341 [?] - 1360 [?]. Desconegut, Bestiari (fragment) (tr. Desconegut), traduït 1340 ca. ad quem.
manid 2252 MS: Girona: Arxiu Municipal, sense signatura. 1401 - 1450. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1509 Ed.: Girona: Provincial, A/7085. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
copid 1804 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI.4a76. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 2050 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI.4o77. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1941 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI.12o.85. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1623 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI 4o.355. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1645 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI Ritual d'Urgell. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
copid 1618 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI 4o64. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1071 Ed.: Olean: Franciscan Institute (Holy Name Collection), Inc. X8. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 3132 Ed.: Olean: Franciscan Institute (Holy Name Collection), S 243 L95. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2224 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 622. València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2202 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 663. 1421 a quo - 1500 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2794 MS: València: Arxiu del Regne, Notaria d'Andreu Julià. Protocol 1264. 1415. Desconegut, Recepta per a fer tinta, escrit 1415.
copid 3146 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 616. València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1263 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 616. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1124 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 616. València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2203 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3. 1337 a quo - 1470 ad quem. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi de les vitualles, promulgat 1337.
manid 2199 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 11. 1358 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371.
manid 2195 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24.
manid 2793 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 16. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2724 MS: València: Biblioteca Valenciana, Ms. 125. 1426 - 1574. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi del Gremi dels espasers, promulgat 1425.
manid 2725 MS: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Ms. 136. 1462 - 1518. Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518.
copid 1236 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, Incunable 1. València: Nicholas Spindeler, 1490. Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?].
copid 1358 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), Incunable-2. València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 2057 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/1. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3067 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/2. València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3068 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/5. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3069 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/31. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1535 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Fons Nicolau Primitiu), XVI/64. València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
manid 2795 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/83. València: Joan Vinyau, 1521 ca. Desconegut, Salutifera preparació per a l'incert dia i hora de la mort, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
copid 1537 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/125. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1525 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/149. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2689 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Nicolau Primitiu), XVI/176. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 2130 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/184. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 2056 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/352. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1934 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/493. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1632 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Carreres), XVI/558. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3077 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Bas Carbonell), XVI/545. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3079 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/195. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3108 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/518. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1891 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/522. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3109 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/616. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3110 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/641. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 1114 MS: València: Universitària, 212. 1441 - 1460. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1188 MS: València: Universitària, 505. 1401 - 1500. Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 1536 MS: València: Universitària, 576. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1238 MS: València: Universitària, 858. València:, 1451 [?] - 1550 [?]. Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600.
manid 2310 MS: València: Universitària, 903. València[?]:, 1458 a quo - 1500. Confraria de la Verge Maria de la Seu, Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València, escrit 1414.
manid 2645 Ed.: València: Universitària, R-1/48. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
copid 3112 Ed.: València: Universitària, R-2/101. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Record Status Created 2007-06-19
Updated