Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5862
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Helena Rovira Cerdà
Title Inspecció personal
Date / Location 2007:
Source of Data for Witnesses cnum 2529 Ed.: Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10.
cnum 1953 Ed.: Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-41 (1). València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1966 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 325. 1601 - 1700. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
manid 1408 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1029. 1401 - 1500. Marcus Tullius Cicero, Les paradoxes (tr. Ferran Valentí), traduït 1450.
manid 1107 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1504. Joan de Vallo, 1441 - 1460. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
copid 2185 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-V-17. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2612 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-12. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-22. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1290 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-25. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2644 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-15. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-10-20. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
manid 2308 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 1545 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-4. Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
manid 1488 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-6. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1776 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-16. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1241 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-38. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2670 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20. Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo.
copid 1239 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon 7-IV-9. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2355 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-9. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2669 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-34. València: Diego de Gumiel, 1515 ca. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
copid 1377 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-II-18. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
manid 2691 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-III-36. Barcelona: Claudi Bornat, 1568. Desconegut, Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic, escrit 1568 ad quem.
manid 2219 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M-539. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1586 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 70. 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1543 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 72. 1402-07-24. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1341 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 80. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1197 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 81. València:, 1371-11-24 a quo. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 1486 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 86. Bartolomeus, 1445. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1074 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 101. 1401 - 1500. Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.
manid 1033 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
copid 1235 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 258. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1038 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 490. Barcelona: Pere Miquel, 1492-09-26. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
copid 1107 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 720. Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
copid 1644 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-6/3/18/837. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
copid 1613 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/20. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2223 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-VII. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 1904 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-IX. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2080 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XII. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2081 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XIII. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1256 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-363. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1811 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2875. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2137 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2961. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 2136 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3278. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 1812 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3358. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1541 MS: Madrid: Nacional (BNE), RES/203. 1401 - 1426 a quo. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 2758 MS: València: Arxiu del Regne, Notaria de Joan Campos (El Jove), Protocol 2528. València:, 1464 - 1466. Desconegut, Perquè molt plaent vos sia, escrit 1466 ad quem.
copid 3146 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 616. València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1263 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 616. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1124 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 616. València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2198 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 7. Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Furs, promulgat 1362.
copid 1126 Ed.: València: Arxiu Històric Municipal, 6. València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2724 MS: València: Biblioteca Valenciana, Ms. 125. 1426 - 1574. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Privilegi del Gremi dels espasers, promulgat 1425.
copid 3068 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/5. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 2177 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/8. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1525 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/149. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2056 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/352. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1934 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/493. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3107 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Pere Maria Orts), XVI/662. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3079 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/195. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3108 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/518. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1891 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/522. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3109 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/616. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3110 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Valenciana), XVI/641. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 1505 MS: València: Catedral, Ms. 41. 1401 - 1440 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1532 MS: València: Catedral, Ms. 222. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1524 MS: València: Universitària, 214. 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1712 MS: València: Universitària, Inc. 14(1. València:, 1482 a quo - 1510 [?]. Consell de la Ciutat de València, Establiment sobre dides, promulgat 1401 [?] - 1500 [?].
copid 1063 Ed.: València: Universitària, Inc. 216. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
manid 1032 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (20). Barcelona?: Pere Miquel, 1493 ca. - 1495. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Passió de Jesucrist, escrit 1450 - 1493 ca.
Record Status Created 2007-06-12
Updated