Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5861
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Roque Chabàs
Title Índice del Archivo de la Catedral de Valencia
Associated persons Salvador Vázquez Caplliure (Trans.)
Place / Publisher València: Conselleria de Cultura
Date / Location 1997: pp. xlvi + 624
Held by València: Catedral
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2117 MS: València: Catedral, Lligall 676: 15. 1476 - 1500. Desconegut, Crònica de Pere Maça, escrit 1430 d.
manid 2766 MS: València: Catedral, Notari Bononat Moner. Protocol. Lligall 3653. València: Bononat Monar, 1387 - 1391. Pseudo-Arnau de Vilanova, Recepta per a roja, escrit 1389 a quo.
manid 2762 MS: València: Catedral, Protocol del Notari Jaume Monfort. Lligall 3657. València: Jaume de Monfort, 1411 - 1420. Desconegut, Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir, escrit 1413 a quo.
Source of Data for Persons bioid 5777 Bononat Monar, notari
bioid 5778 Jaume de Monfort L'Antic, notari
Record Status Created 2007-06-08
Updated 2011-03-17