Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5860
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2007:
Source of Data for Witnesses cnum 235 Ed.: Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem. València: Universitària, Inc. 299. València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1418 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 33-8º. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1543 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 72. 1402-07-24. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1199 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
copid 1613 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/20. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1482 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2882. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1912 MS: Berkeley: Bancroft, MS. UCB 155. 1476 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2323 MS: Berkeley: Bancroft, MS. UBC 160. Dominico del Frago, 1471 ca. - 1480. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2806 MS: Girona: Arxiu Històric Provincial, Fragments en llatí. Gi 1, 260 codavant (1) i Gi 1 260 codarrere (6). 1341 [?] - 1360 [?]. Desconegut, Sermó.
manid 2777 MS: Girona: Arxiu Històric Provincial, Fragments en llatí Gi 1 260 codarrere (4) i Gi 5 120 llacodavant (6). 1341 [?] - 1360 [?]. Desconegut, Bestiari (fragment) (tr. Desconegut), traduït 1340 ca. ad quem.
manid 2639 MS: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, Ms. 356. 1441 - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1680 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V24. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a Jurats de la ciutat de València, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1675 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V1792. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1677 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V1870. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1678 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V2119. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1676 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V3758. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1679 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V4184. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3105 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (1). Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2126 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (2). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3137 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (3). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 3139 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1011 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), (C. c… ) (sense signatura). València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3027 Ed.: New York: Hispanic Society, JX 2043 C75 1592. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2651 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve *Religion (double oversized) Mary, mother of Christ. La verge Marie del Puix… [Barcelona?] 1508. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510 [?]. Desconegut, La Verge Maria del Puix de França, escrit 1510 ad quem.
copid 1071 Ed.: Olean: Franciscan Institute (Holy Name Collection), Inc. X8. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 1096 Ed.: Olean: Franciscan Institute (Holy Name Collection), Inc. X13. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 3132 Ed.: Olean: Franciscan Institute (Holy Name Collection), S 243 L95. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2331 MS: Perelada: Palau, 091 Tomich. 1701 - 1800. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2033 Ed.: Perelada: Palau, 12-V; 9(46.7) B (003) Carb. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2035 Ed.: Perelada: Palau, 833.5 P. Roi L. València: Joan d' Arcos a la portada, per a Estudi general de València a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2032 Ed.: Perelada: Palau, 66-I; 833.5 P Mar O. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2184 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 654. 1418 a quo - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418.
manid 2080 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 660. 1391 [?] - 1425 [?]. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
copid 1842 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 610. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2201 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 1. 1301 a quo. Jaume II, Rei de Mallorca, Furs, promulgat 1301-01-21.
manid 2799 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 4. València: Mateu Adrià, 1348. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Furs, promulgat 1348.
manid 2197 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 10. 1371 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Furs, promulgat 1371.
manid 1494 MS: València: Catedral, Ms. 40. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1505 MS: València: Catedral, Ms. 41. 1401 - 1440 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1510 MS: València: Catedral, Ms. 42. 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1515 MS: València: Catedral, Ms. 43. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1439 MS: València: Catedral, Ms. 106. 1401 - 1500. Hieronymus… Lletra tramesa al papa Damas per sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?].
manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
manid 1740 MS: València: Catedral, Ms. 154. 1491 - 1510. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1466 MS: València: Catedral, Ms. 167. 1452-12-28 - 1453-05-16. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2533 MS: València: Catedral, Ms. 169. València[?]: Guillem de Pomareda, 1420. Guillem Anglès, Exposició breu gramaticalment en romanç del canon, escrit 1368 a.
manid 2150 MS: València: Catedral, Ms. 243. 1440 a quo. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1802 MS: València: Catedral, Ms. 267. València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1567 MS: València: Catedral, Ms. 273. 1413 a quo - 1500. Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413.
manid 2789 MS: València: Catedral, Ms. 279. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 2117 MS: València: Catedral, Lligall 676: 15. 1476 - 1500. Desconegut, Crònica de Pere Maça, escrit 1430 d.
manid 2766 MS: València: Catedral, Notari Bononat Moner. Protocol. Lligall 3653. València: Bononat Monar, 1387 - 1391. Pseudo-Arnau de Vilanova, Recepta per a roja, escrit 1389 a quo.
manid 2762 MS: València: Catedral, Protocol del Notari Jaume Monfort. Lligall 3657. València: Jaume de Monfort, 1411 - 1420. Desconegut, Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir, escrit 1413 a quo.
manid 1029 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6437. 1451 [?] - 1500 [?]. Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07.
manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
manid 2154 MS: València: Universitària, 145(48. 1701 - 1800. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1342.
manid 2155 MS: València: Universitària, 145(53. 1701 - 1800. Martí I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403.
manid 2156 MS: València: Universitària, 145(65. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2458 MS: València: Universitària, 145(66. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1817 MS: València: Universitària, 204. València: Lluís Carbonell, per a Vicent Inza, 1720. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1878 MS: València: Universitària, 285. 1401 - 1500. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 1826 MS: València: Universitària, 624. 1441 - 1460. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1824 MS: València: Universitària, 630. 1451 [?] - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 2214 MS: València: Universitària, 902. València[?]:, 1481 [?] - 1520 [?]. Confraria de la Verge Maria de la Seu, Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València, escrit 1414.
manid 1212 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 153, núm. inventari 5421. Vic:, 1488 - 1510. Ofici dels paraires, Ordinacions de l'ofici dels paraires de Vic, promulgat 1488 - 1489.
manid 1005 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 157, núm. inventari 7087. 1251 - 1300. Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 1453 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 177, núm. inventari 7425. 1401 - 1425. Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?].
manid 1273 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 190, núm. inventari 5426. 1401 - 1410. Desconegut, Tractat d'astrologia.
manid 1957 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 225, núm. inventari 7466. Barcelona: Jeroni Pujades, 1599-02-06. Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem.
manid 1458 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235. 1471 - 1475. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 2420 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 270. 1459 a quo. Francesc Ferrer, De cert vos dich, si m'à durar, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
copid 1081 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (BEV), Inc. 109. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1647 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (BEV), XVI-1806. Saragossa: Georgii Coci, 1536. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
copid 1047 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1033 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1629 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1007 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1055 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (BEV). Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1172 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
Record Status Created 2007-06-07
Updated