Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5858
Name Gabriel Garau (Naixement Ciutat de Mallorca)
Sex H
Milestones Naixement Ciutat de Mallorca
Owner of copid 3158 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Municipal, Gal. 833b 4M Lull Reg. 760 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
manid 2734 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Municipal, Ms. Cort, 42. Ciutat de Mallorca:, 1701 - 1732 ca. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Record Status Created 2008-03-07
Updated 2008-03-07