Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5835
Name Rafael Baró, teixidor
Sex H
Milestones Floruit 1503 - 1520
Lloc vinculat València
Affiliation teixidor
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2534 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5. València:, 1520. Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?].
Record Status Created 2008-01-04
Updated 2008-01-04