Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5834
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Vicenç Beltran i Pepió
Title Inspecció personal
Date / Location 2007:
Source of Data for Works texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 4806 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1998 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1024. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2160 MS: Milano: Ambrosiana, D 465 inf. Desconegut copista de textos de Llull del s. XVI per a Pinelli, per a Gian Vincenzo Pinelli, 1551 - 1600. Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282.
manid 1637 MS: Milano: Ambrosiana, D 535 inf. Petrus Eximeneç de la Torre, 1401 ca. - 1460 ca. Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01.
manid 2826 MS: Milano: Ambrosiana, D 549 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1240 MS: Milano: Ambrosiana, I 79 Sup. Guillem Rexach, 1380-05-16. Desconegut, Questa del sant Grasal (tr. Guillem Rexach…), traduït 1355-05-16 - colofó.
manid 1716 MS: Milano: Ambrosiana, I 34 inf. Desconegut, 1450 - 1500. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2815 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 1 Códice II. 1301? - 1400?. Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegis, promulgat 1276 ad quem.
manid 2816 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 2. 1347 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona, Declaració de l'Infant en Pere com a hereu del regne, promulgat 1262-11-07.
manid 2796 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 5. València: Mateu Adrià, 1358. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1358.
manid 2871 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 6. 1362. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362.
manid 2198 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 7. Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362.
manid 2798 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 8. Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1370-02-20. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371.
manid 2799 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 4. València: Mateu Adrià, 1348. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348.
manid 2819 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 9. Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1369-02-10. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369.
manid 2797 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4-6. Montsó: Jacobi Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363.
manid 2811 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 12(1). València:, 1374-07-24. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de corts, celebració 1373 - 1374.
manid 2812 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 12(2). València:, 1374-07-06. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capitols de greuges del braç de ciutats e viles Reyals, promulgat 1374.
manid 2810 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 12(3). València:, 1374-07-06. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capitols de greuges del braç de ciutats e viles Reyals, promulgat 1374.
manid 2195 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24.
manid 2814 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. [15]. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2793 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 16. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2193 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 17. València[?]: Ramon de Cumbis, 1407-08-30. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2818 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25. 1419 [?]. Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc), celebració 1414.
manid 2820 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. antiguo 4. València[?]:, 1446 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 2817 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. 23. València: Pau Nicolai, 1419-09-16. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2822 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 3. València: Francesc d' Arinyó, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2823 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 4. València: Pere Ram, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2825 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 7. Sagunt:, 1428. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2191 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 22. València:, 1418-04-08. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2190 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 25. Sagunt:, 1428-11-19. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2824 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 6. Sagunt:, 1428-12-09. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2813 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 8 antiguo 27. València:, 1418-03-17. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2808 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 8 antiguo 28. València: València: Escriptori del Convent de Sant Domènech, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2800 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 27. València: Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446.
manid 2801 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 28. Oriola: Felip Climent, 1488-07-31. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2802 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 29. Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1145 MS: València: Catedral, Ms. 110. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1158 MS: València: Catedral, Ms. 205. 1301 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1036 MS: València: Catedral, Ms. 270. 1391 - 1400. Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?].
manid 1569 MS: València: Catedral, Ms. 276. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 2379 MS: València: Catedral, Ms. 277. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 1568 MS: València: Catedral, Ms. 278. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 2532 MS: València: Corpus Christi, V-21. 1476 [?] - 1500 [?]. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
copid 3093 Ed.: València: Corpus Christi, SJR(A)/51(1). València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3094 Ed.: València: Corpus Christi, SJR(A)/51(2). València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3095 Ed.: València: Corpus Christi, SJR/2526. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3096 Ed.: València: Corpus Christi, SJR/2527. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
copid 1343 Ed.: València: Universitària, Inc. 10(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1344 Ed.: València: Universitària, Inc. 14(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1345 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 3089 Ed.: València: Universitària, R-1/6-7(1). València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3085 Ed.: València: Universitària, R-1/10. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3086 Ed.: València: Universitària, R-1/12. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3087 Ed.: València: Universitària, R-1/14. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1927 Ed.: València: Universitària, R-1/124. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2318 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4804. 1481 [?] - 1500 [?]. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 1717 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4850. Bernardus Guasch, 1393. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 1633 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10275. Dídac Garcia, 1408 ca. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 1705 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10734. 1426 [?] - 1460 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1017 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Ott. lat. 3058. Barcelona[?]:, 1367 a quo - 1370 ad quem. Desconegut, Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2057 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Reg. lat. 2056. Napoli: Joan Loret, 1454. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2107 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Urb. lat. 894. 1501 - 1600. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
Record Status Created 2007-05-15
Updated 2017-08-09