Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5830
Name Bernat Miquel, jurista
Sex H
Milestones Floruit 1474
Affiliation jurista
Printer or scribe of manid 2463 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 173. Barcelona: Bernat Miquel, 1461 - 1500. Desconegut, Els deu manaments de la llei (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450.
Record Status Created 2007-12-12