Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5827
Name Pere Ram, notari
Sex H
Milestones Floruit 1418
Affiliation notari
Printer or scribe of manid 2823 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 4. València: Pere Ram, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
Record Status Created 2007-12-10