Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5806
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title El primer text conegut en l'estil de valenciana prosa: una carta atribuïda a fra Antoni Canals (1392)
Source Universitaris Catalans
Date / Location 24 1980: pp. 513-22
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2880 MS: Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura. Bartomeu Rodrigues, 1468 - 1482. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Record Status Created 2006-12-14
Updated 2006-12-14