Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5804
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Léo Delteil
L. Maurice Lang
Title Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire
Place / Publisher Paris: Agence générale de Librairie et de Publications
Date / Location 1918-34:
Held by Paris: Nationale-Mitterrand 4- Q- 1674
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1839 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-11. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 3170 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 35. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1221 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 1990 (1). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1153 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand (Tolbiac), Rés. D. 3414. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1219 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 5421. Barcelona: Pere Posa [?], 1482-06-21 [?]. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1044 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 78. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1136 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. F. 682. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1681 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. J. 86. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
Record Status Created 2006-12-14
Updated 2011-03-22