Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5797
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV
Source Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Date / Location 49 2003-04: pp. 141-169
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 14-49
Source of Data for Works texid 1771 Desconegut, Bíblia AT. Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
texid 4191 Desconegut, Proverbis, compilat 1351 [?] - 1400 [?]
texid 1696 Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 9591 MS: Desconegut, Bíblia AT. Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/921, 1385-07-13
cnum 1374 MS: Desconegut, Bíblia AT. Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 353, 1376 - 1400
cnum 1039 MS: Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]. València: Universitària, 216, 1441 - 1460
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1166 MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, XV. 1301 - 1400. Jeroni de Santa Fe, Tractats contra els jueus (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2749 MS: Carpentras: Inguimbertine, 951 (segona part). 1431 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1383 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/921. Jacobus, 1385-07-13. Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300.
manid 1139 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 353. 1376 - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
Record Status Created 2006-11-21
Updated 2008-01-03