Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5778
Name Jaume de Monfort L'Antic, notari
Sex H
Milestones Floruit 1393 - 1442
Lloc vinculat Casp 1412 (Compromís de Casp)
Affiliation notari
Printer or scribe of manid 2762 MS: València: Catedral, Protocol del Notari Jaume Monfort. Lligall 3657. València: Jaume de Monfort, 1411 - 1420. Desconegut, Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir, escrit 1413 a quo.
References (most recent first) Tractat a Chabàs et al. (1997), Índice del Archivo de la Catedral de Valencia 349-50 , n. 2629
Note va existir un altre notari anomenat Jaume de Monfort el Jove i al catàleg s'indica que en els plecs de l'Antic poden haver-hi protocols del Jove. Segons una nota del foli 1v del fascicle de 1413, el notari es trobava a Casp el 7-6-1412, “a la declaracio del rey don Ferrando” i ho anota perquè aquell dia va néixer el seu fill Jacmet (segurament Jaume de Monfort el Jove)
Record Status Created 2007-07-06
Updated 2018-04-06