Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5777
Name Bononat Monar, notari
Bonanat Monar
Sex H
Milestones Floruit 1352 - 1391
Lloc vinculat València
Affiliation notari
Printer or scribe of manid 2766 MS: València: Catedral, Notari Bononat Moner. Protocol. Lligall 3653. València: Bononat Monar, 1387 - 1391. Pseudo-Arnau de Vilanova, Recepta per a roja, escrit 1389 a quo.
References (most recent first) Tractat a Chabàs et al. (1997), Índice del Archivo de la Catedral de Valencia 347-48 , n. 2677
Record Status Created 2007-07-06
Updated 2018-04-06