Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5774
Name Gerard de Palou, secretari reial
Sex H
Milestones Floruit 1371
Lloc vinculat València
Associated Persons secretari de/d': Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Corona d'Aragó [1336 - 1387]
Affiliation secretari reial
Printer or scribe of manid 2819 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 9. Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1369-02-10. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2197 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 10. 1371 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Furs, promulgat 1371.
Record Status Created 2007-06-22
Updated 2021-09-14