Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5770
Format art. rev.. edició. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title Un recull d'oracions en català dels conversos jueus (segle XV)
Source Estudis Romànics
Date / Location 16 1971-75: pp. 49-97
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 14-14
Source of Data for Works texid 1223 Anònim jueu, Benediccions (Amidà) (tr. Desconegut), traduït 1475 ad quem
texid 10043 Anònim jueu, Lletania Abinu Malkenu (tr. Desconegut), traduït 1475 ad quem
texid 5698 Yehudà Ha-Levi, Poema religiós, escrit 1160 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 8874 MS: Anònim jueu, Benediccions (Amidà) (tr. Desconegut), traduït 1475 ad quem. Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura, 1475 ad quem
cnum 8875 MS: Anònim jueu, Lletania Abinu Malkenu (tr. Desconegut), traduït 1475 ad quem. Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura, 1475 ad quem
cnum 2419 MS: Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1475 ad quem. Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura, 1475 ad quem
cnum 8871 MS: Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1475 ad quem. Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura, 1475 ad quem
cnum 8873 MS: Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem. Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura, 1475 ad quem
cnum 8872 MS: Yehudà Ha-Levi, Poema religiós, escrit 1160 ad quem. Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura, 1475 ad quem
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2275 MS: Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura. 1475 ad quem. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1475 ad quem.
Record Status Created 2006-09-15
Updated 2006-09-28