Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5769
Format art. rev.. edició. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos
Source Anuario de Filología
Date / Location 1 1975: pp. 345-67
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 14-13
Source of Data for Works texid 4945 Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5349 Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]
texid 11326 Desconegut, Oracions jueves, escrit 1451 [?] - 1510 [?]
texid 10587 Desconegut, Oració de conversos, escrit 1450 [?] - 1510 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 12501 MS: Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 9764 MS: Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 9765 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 9767 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12500 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12503 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 9769 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12505 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12498 MS: Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12488 MS: Desconegut, Oracions jueves, escrit 1451 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12502 MS: Desconegut, Oracions jueves, escrit 1451 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 9770 MS: Desconegut, Oració de conversos, escrit 1450 [?] - 1510 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12497 MS: Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 9766 MS: Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
cnum 12504 MS: Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]. Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5, 1520
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2534 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5. València:, 1520. Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?].
Record Status Created 2006-09-15
Updated 2006-09-28