Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 5760
Name Manuel Bas Carbonell, erudit
Sex H
Milestones Naixement València
Affiliation erudit
bibliòfil
Owner of copid 1855 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, Olim Bas Carbonell (1511 a quo). Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo .
copid 3077 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Bas Carbonell), XVI/545 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
Record Status Created 2007-05-23