Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5748
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Catalogue de livres espagnols rares et précieux
Place / Publisher Paris: Ém. Paul et Fils et Guillemin
Date / Location 1899: pp. 64 + 4
Volumes 2 + supl.
Held by Paris: Nationale-Mitterrand Usuels reserve
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2451 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1635-8o-1. Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2081 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, Res. 12o-4. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2097 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-21. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2538 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon 7-VI-14. Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2304 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-6. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2355 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-IV-9. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2046 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2605 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, f *SC5.C2785.511cd. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1998 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1024. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2540 Ed.: Madrid: Lázaro Galdiano, Inv. 2211. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1815 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/16623. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1569 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/223. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1984 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/66. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1350 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. del. Cancionero general Anveres 1573 [COPY 2]. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3111 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D-80205. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
Source of Data for Libraries libid 1246 Paris: Nationale-Mitterrand
Record Status Created 2006-07-25
Updated 2011-03-17