Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5742
Format llibre. trans./imatge. facs. fotogr.
Title Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31
Date / Location 2006:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 15R-12
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1457 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2186 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2211 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1557 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (3). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Record Status Created 2006-06-14
Updated 2008-11-18