Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5736
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Glòria Sabaté
Title Inspecció personal
Date / Location 2005:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1464 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 188. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1273 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 190, núm. inventari 5426. 1401 - 1410. Desconegut, Tractat d'astrologia.
manid 2227 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 208, núm. inventari 7977. 1451 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 1058 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 228, núm. inventari 8531. 1400 ca. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Vida de sant Jaume (tr. Desconegut), traduït 1260 - 1272.
manid 1696 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 267. 1301 - 1400. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 2420 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 270. 1459 a quo. Francesc Ferrer, De cert vos dich, si m'à durar, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
copid 1081 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (BEV), Inc. 109. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
Record Status Created 2006-05-26
Updated