Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 572
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1443
Francí de Castellví. Trobant-se Mars ab Venus en un temple
Language català
Date escrit 1450 - 1500
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca del Col·legi de sant Ignasi [?],
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 1-12
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Hobra jntitulada scachs damor feta per don françi de Castelui / e Narçis vinyoles : e mossen fenollar so nom de tres planetas ço es Març Venus e Mercuri per conclusio e jnfluencia dels quals fon jnuentada
rubr.: [ 1ra] Don françi de Castellui porta lo joch de Març
intr.: Crida per nom amor porta lansenya vermella Lo Rey es raho La Reyna voluntat Los Roch desigs Los caualls Laors Los Orfils pensaments Los peons serueys
rubr.: [ 1rb] Narcis vinyoles porta Lo foch de Venus
intr.: Crida per nom gloria portan lansenya vert Lo rey es honor La Reyna Belea Los Roche vergonya Los Cauals desdenys Los Orfils dolços esguarts Los peons cortesies
rubr.: Mossen fenollar diu los efectes de Mercuri
intr.: Primo diuisa lo taulell acompara aquell al temps Suma lo nombre deles cases que son sexanta Quatre ales quals coresponen sexanta quatre cobles Donant les leys epactes quen rels jugadors se deuen seruar
rubr.: Les cobles son totes en cadenades ab nou bordons en cascuna portant orde de sequencia so es quatre tres y dos y axis deuen escriure : e legir en lo epitafi deles quals veureu lo seny literal sumat ço es lo joch dels escachs eles paccions
rubr.: [ 1] Castellui
text: Trobantse Març / ab venus en vn templa | en semps tenjnt / Marcurj [..] sa presencia … [ 12] … En lluna sta / lo punt daquest eclipsi | e qui lenten / enten la pocalipsci
Poetic Stanza 64 x 9
References (Most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:327-30
Note els tres poetes s'alternen en la composició de les cobles, tal com indica cadascuna de les rúbriques que precedeixen les diferents estrofes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-08-28