Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5727
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Curt J. Wittlin
Title Una versió catalana manuscrita del Fiore di virtù fins ara desconeguda (B. de Catalunya, ms. 2012)
Source La traduzione della letteratura italiana in Spagna (1300-1939). Traduzione e tradizione del testo. Dalla filologia all’informatica. Atti del Primo Convegno Internazionale (13-16 aprile 2005)
Source associated persons M. de las Nieves Muñiz (Ed.)
Place / Publisher Barcelona – Florència: Universitat de Barcelona – Franco Cesati
Date / Location 2007: pp. 47-58
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 14-3
Source of Data for Works texid 2223 Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1402 Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
Record Status Created 2006-05-08
Updated 2012-01-28