Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5721
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2006:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 3055 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S. E. 50. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3057 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Mont. 1913. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1793 Ed.: Córdoba: Pública, 6/246. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1015 MS: Lleida: Arxiu de l'Ajuntament, 1375. 1326 - 1350. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
copid 3170 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 35. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2044 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E.36. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2084 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 1990 (3). València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1314 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 9598. València:, 1495-08-03. Desconegut, Revelació de Sant Pau (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-08-03.
copid 3111 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D-80205. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
copid 1670 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Fol. E*. 5. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1136 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. F. 682. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1681 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. J. 86. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 2098 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. LK7-7869. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 2099 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. Td 73252. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503. Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem.
copid 2097 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P-X-430. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1502. Desconegut, Vocabulari Català-Alamany, Alamany-Català, escrit 1490 - 1500.
copid 1697 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Résac. YG.2727. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1746 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. YG.3399. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2083 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, F 4o 573 Inv. 863 Rés. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1968 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, Y 8o 1911 Inv. 3798 Rés. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3056 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Gregorio Mayans), XVI/455. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1835 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 158, núm. inventari 5423. 1491 - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 2358 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427. 1481 - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 1453 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 177, núm. inventari 7425. 1401 - 1425. Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?].
copid 1047 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1033 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1629 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1007 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1172 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1175 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
Record Status Created 2006-04-25
Updated