Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5715
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2006:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1361 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 46. 1476 - 1500. Bernabé Assam, Tractat dels cavallers catalans, escrit 1477 - 1479.
manid 1183 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 54. 1401 - 1500. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 1354 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 87. 1501 [?] - 1550 [?]. Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400.
manid 1048 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (a). 1401 - 1500. Desconegut, El fill del senescal del rei d'Egipte, traduït 1401 - 1500.
manid 2571 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (c). 1401 - 1500. Desconegut, Meditacions de la Passió, escrit 1301 - 1400.
manid 2572 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (d). 1401 - 1425 [?]. Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.
manid 2573 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (e). 1491 - 1510 [?]. Desconegut, Ab goig e ab alegria, escrit 1301 - 1400.
manid 2574 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (h). 1351 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300.
manid 2575 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (i). 1301 - 1400. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1853 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 263. 1301 - 1350. Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 1027 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 487. 1401 - 1450. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
manid 1236 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 490. 1458 a quo - 1500 [?]. Joan, Profecia d'un frare de l'orde de Cistell, escrit 1373 [?].
manid 1022 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216. Ramon de Planas, 1391 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27.
manid 1842 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2012. 1451 - 1500. Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
copid 1032 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-24. Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1323 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-13. Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1446 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4-V-24. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1616 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-V-20/26. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1369 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 16 Fol (1). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2049 Ed.: Barcelona: BUB: Dret, CM/4. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1189 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 4. 1455-09-08 - 1455-12-20. Desconegut, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues, escrit 1455-09-08 - 1455-09-22.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1122 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 82. 1425-12-03. Joan de Burs… Profecies, escrit 1412.
manid 1381 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 83. 1401 - 1410. Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem.
manid 1507 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1364 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 123. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1451 [?] - 1517 a quo. Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457.
manid 2040 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148. 1551 - 1600. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1744 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 282. Jaume Buessa, 1401 - 1450. Luca Mannelli, Bisbe de Osimo, Taula de tots els llibres de Seneca i l'exposició d'ells (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 1301 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 559. Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 1222 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1029. Les Piles[?]:, 1351 - 1400. Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400.
manid 1526 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1160. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2337 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1932. Barcelona: per a Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca. Gremi de garbelladors, Llibre d'ordinacions, escrit 1450 ca. - 1508 ca.
manid 2360 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, BB-SL-109. 1320. Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona… Regla de les monges de santa Margarida de Mallorca.
copid 1321 Ed.: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, BB-SC-4-19. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1867 Ed.: Évora: Biblioteca Pública, Res. 37. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1474 Ed.: Évora: Biblioteca Pública, Res. 581. Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 1090 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10265. 1426 - 1458 ad quem. Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
copid 1580 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/390. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2596 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31585 (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1458 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39549. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2706 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. B-27943. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1509-05-20. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
copid 1221 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 1990 (1). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 3009 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 1990 (2). València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1627 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 1990 (4). València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1759 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 37. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1053 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 80. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1424 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E. 81. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1682 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. J. 1657. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1660 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. OC-8 (segona obra). València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1698 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. YG.312. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1696 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. YG.313. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1988 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1989 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1987 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1131 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 4). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1990 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 5). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1991 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièces 6-7). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1992 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 1625 MS: Salamanca: Universitaria, 2108. 1501 - 1600. Desconegut, Art intel·lectiva, traduït 1440 ca. - 1455 ca.
manid 2262 MS: Salamanca: Universitaria, 2244. 1501 - 1550. Col·lectiu, Cançoner català i castellà de Salamanca, compilat 1500 ca.
manid 1629 MS: Salamanca: Universitaria, 2311. 1391 - 1440. Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?].
manid 1201 MS: Salamanca: Universitaria, 2490. 1401 - 1500. Steve Tamborino… Armorial, escrit 1450 - 1520 [?].
manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2177 MS: Salamanca: Universitaria, 2653. 1476 [?] - 1500. Juan de Valtierra, Pau sia ab vos e ab tot lo restant, escrit 1400 - 1450 [?].
manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
copid 1837 Ed.: Salamanca: Universitaria, 1071. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1689 Ed.: Salamanca: Universitaria, 30871. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1082 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.15. 1464-07-07 a quo. Domingo Bonfill… Consilia de emphiteusi ad Mercurianum Amalrici, escrit 1401 - 1420?.
Record Status Created 2006-01-25
Updated