Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5714
Authors Desconegut
Titles O pare sant, de Déu vera factura
Incipit & Explicits text: O pare sant, de Déu vera factura … contemplarem aquell ab alegria
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Les grans laors qui recitar poria [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 73 , n. 0h.17 (61:54)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 347 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8295
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [109]
Title(s) Desconegut, O pare sant, de Déu vera factura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [109]] Oracio
text: O pare sant / de deu vera factura … contemplarem / aquell ab alegrja | Amen
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2004-12-28
Updated 2008-10-27