Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5711
Authors Desconegut
Titles En neptalim ac .i. prodom
Bíblia rimada de Sevilla: Tobies
Bíblia AT: Tobies
Incipit & Explicits text: En neptalim ac .i. prodom | qui Tobies auia nom … Cest libre es del tot finat | Deus ne sia magnificat
Date / Place traduït 1282 a quo - 1313 ad quem (J. Miret i Sans (indica però 1325 com data “ad quem”))
escrit 1290 [?] - 1313 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
Dedicatari: Marquesa de Cabrera
Associated Texts part de l' texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.65 (Dc:14)
Miret i Sans (1909), “Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 159-169 (ed. ref.)
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8289
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxviiijva - lxxvrb ff. 69va - 75rb
Title(s) Desconegut, En neptalim ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiijva] lo libre de thobies
text: E3n neptaljm ac .i. prodom | Qui tobies auia nom | Hom fo molt de gran karitat | De gran fe e de uera leyaltat … [ lxxvrb] … Ena pres thobies per mort fina | fiyls e files molts hereta | Cest libre est del tot finat | Deus ne sia magnificat
Poetic Stanza 824 vv.
Record Status Created 2004-12-27
Updated 2011-03-31