Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5707
Authors Desconegut
Titles En Ramathaym ac .i. prodom
Bíblia de Sevilla: Primer llibre dels reis
Bíblia AT: 1 Reis
Incipit & Explicits text: En Ramathaym ac .i. prodom | qui Elehana avia nom … el mur de la lur ciutat los penjaren, | de què·ls philisteus molt s'elegraren
Date / Place traduït 1282 a quo - 1313 ad quem (J. Miret i Sans (indica però 1325 com data “ad quem”))
escrit 1290 [?] - 1313 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
Dedicatari: Marquesa de Cabrera
Associated Texts part de l' texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.65 (Dc:14)
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8285
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxiiijrb-xxxxiijra ff. 35rb-44ra
Title(s) Desconegut, En Ramathaym ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiijrb] Lo primer libre dels Reys
text: E4n ramathaym ac .j. prodom | Qui elehana auja nom | E ay çest auja dues muylers | E a cascuna faya plaers … [ xxxxiijra] … Los caps senan ab si portats | El mur dela lur ciutat los penjaren | De quels philisteus molt selegraren
Poetic Stanza 1181 vv.
Record Status Created 2004-12-27
Updated 2012-01-28