Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5705
Authors Desconegut
Titles Lo quint Deuteronomi és apel·lat
Bíblia de Sevilla: Deuteronomi
Bíblia AT: Deuteronomi
Incipit & Explicits text: Lo quint Deuteronomi és apel·lat | car recomta so qui és passat … perquè lo poble·n fo pagat | e Josuè molt consolat
Date / Place traduït 1282 a quo - 1313 ad quem (J. Miret i Sans (indica però 1325 com data “ad quem”))
escrit 1290 [?] - 1313 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
Dedicatari: Marquesa de Cabrera
Associated Texts part de l' texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.65 (Dc:14)
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8283
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxiiijva-xxviijra ff. 25va-29ra
Title(s) Desconegut, Lo quint Deuteronomi és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiijva] Aysi comensa de uteronomj
text: [ xxiiijva] L4o quint deuteromini [sic] es apellat | Car recomta so qui es passat | Apres .xl. ans passats | [f. xxiiijvb] Que foren de pharo [sic] de liurats … [ xxviijra] … Quels son dels fiyls dirael | Poble leyal bo e fesel | Per que lo poblen fo pagat | E josue molt consolat
Poetic Stanza 473 vv.
Record Status Created 2004-12-27
Updated 2012-01-28