Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5704
Authors Desconegut
Titles Lo quart libre és nomenat
Bíblia rimada de Sevilla: Nombres
Bíblia AT: Nombres
Incipit & Explicits text: Lo quart libre és nomenat | de Nombres e apeylat … car avien molt bestiar, | perquè·ls donaren aycest logar
Date / Place traduït 1282 a quo - 1313 ad quem (J. Miret i Sans (indica però 1325 com data “ad quem”))
escrit 1290 [?] - 1313 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
Dedicatari: Marquesa de Cabrera
Associated Texts part de l' texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.65 (Dc:14)
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8282
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxjra-xxiiijva ff. 21ra-24va
Title(s) Desconegut, Lo quart libre és nomenat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxjra] aysi comensa lolibre dels nombres
text: L6O quart libre es nomenat | De nombres e apeylat | Car deu mandet a Moyses | El poble seu nombrar deges … [ xxiiijva] … La terra que an gasayada | A dues trips e miga landonada | Car aujen molt bestiar | Per quels donaren ay cest logar
Poetic Stanza 500 vv.
Record Status Created 2004-12-27
Updated 2012-01-28