Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5701
Authors Desconegut
Titles Lo primer libre és nomnat
Bíblia rimada de Sevilla: Gènesi
Bíblia AT: Gènesi
Incipit & Explicits text: Lo primer libre és nomnat | Gènesi, primer pausat … trenta dies lo ploraren | en Egipte, car molt l'amaven
Date / Place traduït 1282 a quo - 1313 ad quem (J. Miret i Sans (indica però 1325 com data “ad quem”))
escrit 1290 [?] - 1313 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
Dedicatari: Marquesa de Cabrera [?]
Associated Texts part de l' texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.65 (Dc:14)
Miret i Sans (1909), “Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 155 (ed. parcial)
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8279
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. jrb-xiiijvb ff. 2rb-15vb
Title(s) Desconegut, Lo primer libre és nomnat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ jrb] De la creacio del mon. Genesis
text: L6o primer libre es nomnat | Genesi primer pausat … [ xiiijvb] … Cant so ac dit el espira | El seu espirit a deu ana | Trenta dies lo ploraren | En Egipte car molt lamauen
Poetic Stanza 1873 vv.
Note a la versificació no s'han comptabibilitzat els 42 versos inicials del volum, que constitueixen el pròleg de la Bíblia de Sevilla. A l’incipit del text, vers primer el mot “nomnat” duu la segona “n” subpuntuada, segurament per ometre-la considerant-la un error d’escriptura
Record Status Created 2004-12-27
Updated 2011-03-31