Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5690
Authors Paulus
Titles Epistola ad Hebraeos
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12449
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1588, exp. núm. 15 (BITECA manid 5115)
Copied 1301 - 1350 (J. Riera)
1320 ca. (J. Riera)
1564
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?] Heb 11,11-14, 23-28, 35-38; 12:5-9 Casanellas
Incipit & Explicits text I-II: [ 1ra] […n]t neguex fora edat de con|[…]re. Car ela creech aquel esser i| rael. qui li auia promes aço [expl.] eaxi con la arena qui e[s] ala riba dela [part inferior] mar qui no pot esser nombrada | tots aquestz moriren segons fe | […] sobre terra. E aquels quidien.
text III: [ 1rb] con els ueere que el era molt bel | jnfant. [expl.] del temporal peccat aesmant qui dien
text IV: [ 1rb] en mayors riquees los uituperis de crist | que los thesaurs dels egipcians. con el | se prenja guarda del guardonament | per fe. el desempara egipte e no teme | lo coratye [sic] irat del rey. el sostench | deu in uisible axi con a uisible ¶ e el
text V: [ 1va] […] fembres reeberen lurs mortz de la resur|reccion e altres son estats estenduts | e tiraçatz no uolen reebra redempcio e | largament per ço con esperauen auer ma|yor resurectio. E los altres esproua|ren e soferiren escarns e batimentz he | part azo ligatz e encarceratz e foren
text VI: [ 1va] alebeatz e temptats e taylatz per mig | e foren morts a espaa. [sic] e els foren | uestitz de pels e de taxons e de cabres | e foren pobres. E sostengren [sic] grans | angoxes e foren turmentatz dels quals | lo mon no ere digne els entraren en locs
text VII: [ 1vb] […] axi auos con afyls. Mon fyl no […] |latz menys prear la disciplina d[…] | seyor [sic] ne no sies huyat con tu est | repres del. Cor nostre seyor [sic] castiga a|quel que el ama. e turmenta tot fyl | lo qual el reeb absi. perseuerant en | disciplina. Deus offer si matex
text VIII: [ 1vb] […] anos axi con a fiyls. Donchs quales | aquel fyl lo qual lo pare no castich | E si uos sotz fora disciplina daquj | sotz fets personers. Donchs uos sots | aultres eno fyls Nos auem ah[…] | de puys pares de noste carn ens[…]
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 8912
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 160ra-169rb
Title(s) Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 160ra] Esplagada es la apistola que sant paul trames alls philomenes Comensa largumen sobra la apistola dels hebreus
índex: P6rimerament deuem sabe per que lapostol sent paul no a seruad a la sua manera … [ 160vb] … apres la mort desent paul apostol esspos aquela en || grech
tit.: Esplagat es largument Comensa la apistola dells hebreus
text: D6eus parlasa [sic] enrera anostros pares per los profetes … [ 169rb] … los sants los frares de italia saluden uos Gracia sia ab tots uosaltres amen
ID no. of Witness 3 cnum 8260
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness f. 673rb-680ra
Title(s) Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 673rb] Esplegada es la epistola que sent paul trames als philomenes Comenca la epistola que sent paul trames als Ebreus
text: P5rimerament deu hom saber qual apostol … [ 680ra] … E tots los sant Saluden vos los frares de ytalia Gratia atots vos sia Amen
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2006-09-15