Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5687
Format llibre. trans./imatge. fitxer electr.
Title Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet]
Date / Location 2005:
Internet http://aer.mcu.es
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2212 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable, 20 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1355 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1299 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1415 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (4). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1427 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (5). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3049 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (6). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3048 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (7). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2079 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Record Status Created 2005-07-25
Updated 2011-08-23