Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5685
Authors Paulus
Titles Epistola ad Thessalonicenses II
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8906
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 147vb-149rb
Title(s) Paulus, Epistola ad Thessalonicenses II (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 147vb] Esplagaga es la apistola que sant paul trames als thesaloniencs. Comensa largument sobra la sagona epistola que sant paul trames als thesalonisencs
prol.: [ 148ra] L5apostol sent paul. ascriu la sagona epistola als tesalonisens … per cicit diaqua eper onesi acolit
tit.: Esplagat es largument. Comensa la apistola que sant paul trames alls thesaloniencs
text: P7aul esilua ethimoteu alesgleya dels tesalonisens en deu gracia e pau sia ab uos … [ 149rb] … en tota apistola que io ascrjujs auos axi la gracia de nostro senyor ihesu crist sia ab tots uos amen
ID no. of Witness 2 cnum 8253
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 663vb-665ra
Title(s) Paulus, Epistola ad Thessalonicenses II (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 663vb] Aci comenca [sic] lo prolech sobre la segona Epistola que sent paul trames als thesolonjssensses
prol.: C4on lo apostol viu … [ 664ra] … per titum diacha E per honosim acolit
tit.: Aci comenca lo primer capitol dela segona epistola que sent paul trames als thesolonjsensses
text: P4aul e silua e timotheu ala sgleya dels thesolonisenchs … [ 665ra] … sia ab tots son amen
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2006-09-15