Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5683
Authors Paulus
Titles Epistola ad Colossenses
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8907
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 149rb-152ra
Title(s) Paulus, Epistola ad Colossenses (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 149rb] Esplagada es la sagona apistola que sant paul trames als thesalonjsens Comensa largument sobra la epistola que fon tramesa als colosens
prol.: L7os colocens son dasia axi com los laodicencs … [ 149va] … Doncs lapostol ia ligat escrit aels de ephes per ticit diaque eper onesij acoljt
tit.: Esplagat es largument Comensa la epistola dells colosens
text: P8aul apostol de ihesu crist la uolentat de deu … [ 152ra] … siats ramenbrans dels meus ligams la gracia de nostro senyor ihesu crist sia ab uosaltres amen
ID no. of Witness 2 cnum 8254
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 665ra-667ra
Title(s) Paulus, Epistola ad Colossenses (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 665ra] Aci comença lo prolech dela Epistola que sent paul trames als colocensses
prol.: L4os coloçenses son dassia … E per honessim acollit
tit.: Aci comenca lo primer capitol dela Epistola que sent paul trames als Colocensses
text: P3aul apostol de ihesu christ … [ 667ra] … sia ab tots vosaltres. Amen
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2006-09-15