Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5683
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7
Associated persons Anna Alberni (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Filologia i Informàtica - Fundació “La Caixa”
Date / Location 2001:
Source of Data for Works texid 3378 A. de Muntanyans, Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz, escrit 1350 [?] - 1410 [?]
texid 2595 Andreu Febrer i Callís, Amors, qui tost fér, quant li play, escrit 1444 ad quem
texid 2594 Andreu Febrer i Callís, Are·m platz bé com l'afan e·l martire, escrit 1444 ad quem
texid 3238 Andreu Febrer i Callís, Ay! cors avar, scas, richs de mercè, escrit 1444 ad quem
texid 2592 Andreu Febrer i Callís, Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs, escrit 1392 - 1396
texid 2587 Andreu Febrer i Callís, Del cor preyon me pàrton li sospir, escrit 1444 ad quem
texid 2593 Andreu Febrer i Callís, Del tot me cuydave lexar, escrit 1444 ad quem
texid 2590 Andreu Febrer i Callís, Dolorós critz ab votz brava, terribla, escrit 1398
texid 2588 Andreu Febrer i Callís, Dompna, lo jorn qu·yeu me pertí de vós, escrit 1444 ad quem
texid 2586 Andreu Febrer i Callís, E lhas, amors! Ten pauch vos cal de mé, escrit 1444 ad quem
texid 2584 Andreu Febrer i Callís, Ja per dir-vos mon cor e mon talan, escrit 1444 ad quem
texid 2596 Andreu Febrer i Callís, Las, a qui diré ma langor?, escrit 1398 ca.
texid 2585 Andreu Febrer i Callís, Lo fol desir qu·Amor ha fayt intrar, escrit 1444 ad quem
texid 2591 Andreu Febrer i Callís, Pus qu·estorts suy del lach de la mar fonda, escrit 1398
texid 2589 Andreu Febrer i Callís, Si·n lo món fos gentilesa perduda, escrit 1393 - 1400
texid 2582 Andreu Febrer i Callís, Sobre·l pus naut alament de tots quatre, escrit 1444 ad quem
texid 3344 Arnau March, Levant mos ulhs, pres del Cel vi [e]star, escrit 1410 - 1430
texid 3345 Arnau March, Novelh pançer m'es vengutz soptamen, escrit 1410 - 1430
texid 3348 Arnau March, Si m'avets tolt, Amor, del tot lo sen, escrit 1410 - 1430
texid 4734 Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
texid 5060 Bernat de Palaol, Responch-vos donchs, pus que ve·l temps de may, escrit
texid 3167 Capellà de Bolquera, Li fayt Dieu son escur, escrit
texid 3814 Desconegut, Amors, com fayts amar ten aut?, escrit 1440 ad quem
texid 3801 Desconegut, Atresi·m pren com la mola com mol, escrit 1400 - 1440 ad quem
texid 4590 Desconegut, Axí cant és en muntanya deserta, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 3601 Desconegut, Ay hulhs traydors [e], com m'avets trayts, escrit
texid 4171 Desconegut, Be·n fayts pervén, amors, que pauch vos costi, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 4173 Desconegut, Bona dompna, Dieu cuy veser, escrit
texid 3817 Desconegut, D'un xipelet de set flors enramat, escrit 1440 ad quem
texid 3815 Desconegut, E quant m'és greu quant no remir, escrit 1440 ad quem
texid 4086 Desconegut, Endevinalles en prosa del Cançoner Vega-Aguiló, escrit
texid 3813 Desconegut, Eras diray ço que·us dey dir, escrit 1440 ad quem
texid 3032 Desconegut, Eras quant vey arbres e brotz florir, escrit 1401 - 1425
texid 3818 Desconegut, Eres quan vey los arbres gen florir, escrit 1440 ad quem
texid 3812 Desconegut, Ja no és hom ten prous ne tan presan, escrit 1440 ad quem
texid 3798 Desconegut, Mala dompna, fals vos suy e ginyós, escrit 1440 ad quem
texid 3819 Desconegut, Puys per amors fis pretz es mantengutz, escrit 1440 ad quem
texid 3035 Desconegut, Rey qui vilan pug'en honor, escrit 1400 - 1425
texid 3816 Desconegut, Totes ensemps no vàlan tant com una, escrit 1440 ad quem
texid 3274 Desconegut, Una ballesta fas fer, escrit
texid 3548 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Pus que d'amar sabets l'artz d'aventatge, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2810 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amant languesch e languín pas gran pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2798 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amor aysí m'à fayt sentir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2815 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Bé volgr·esser ten beneventurós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2811 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'amor seray plus que no suelh, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2805 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'eres anant no say que puxa dir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2808 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dels aymadors suy lo plus cossirós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2807 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona del món no·s pens que per amors, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2817 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona, per Déu, hajats mercè de mi, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2814 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Eras quant torn lay on és mon voler, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2799 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Fort me desplay cant no vey, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2803 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Le sovenirs qu·amors fina ma porta, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2801 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2802 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Mals perladors vulh per tostemps maldir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2809 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus que vos play, dompna, que res no·us dia, adaptat 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2804 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus qu·en turmén hay mis tostemps ma vida, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2816 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Puys he d'amor ço qu·aver ne solia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2800 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si lo món perir devia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2806 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si per servir de cor e de sauber, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2812 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] Amor a çells on vol tirar, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2818 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] a lexe […] d'on naix vera bondatz, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 3363 Guerau Massanet, Amors joy mi renovelha, escrit 1390 [?] - 1420 [?]
texid 3337 Ivany, En re del món no prench joy ne deport, escrit 1401 - 1450
texid 3338 Ivany, Eu say un prat hon ha fulhas e flors, escrit 1400 - 1450
texid 4525 Jacme Rovira… Senyer Bernatz, dues puncelhas say, escrit 1386
texid 3173 Jaume Bonet, D'amor me clam e maldich totz sieus faytz, escrit
texid 3030 Joan Basset, Ab fin voler vos am, senyora belha, escrit 1401 - 1425
texid 3015 Joan Basset, Ab letres d'aur per mesura, escrit 1400 - 1425
texid 3026 Joan Basset, Amor servir honran, presan e tembre, escrit 1400 - 1425
texid 3021 Joan Basset, Aspres dolors, penetrant, me destenta, escrit 1400 - 1425
texid 3017 Joan Basset, Astres no·us fuig pus tan sabers se planta, escrit 1400 - 1425 [?]
texid 3029 Joan Basset, Bé·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda, escrit 1401 - 1425
texid 3020 Joan Basset, Dir-me cové, si bé·m tench l'engeny flach, escrit 1400 - 1425
texid 3025 Joan Basset, Dompna valén de lial valor, tembre, escrit 1400 - 1425
texid 3018 Joan Basset, En miey del cor portí vii colps mortals, escrit 1400 - 1425
texid 2366 Joan Basset, Garaus amichs, escrit 1423 - 1430
texid 3014 Joan Basset, Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar, escrit 1400 - 1425
texid 3023 Joan Basset, Lausan vostra saviesa, escrit 1400 - 1425
texid 3016 Joan Basset, Mayres de Dieu, valerosa princessa, escrit 1401 - 1425
texid 3012 Joan Basset, No desir tant del món la senyoria, escrit 1410 [?] - 1425 [?]
texid 3028 Joan Basset, Pus havets bondat despesa, escrit 1400 - 1425
texid 3022 Joan Basset, Terribles crits, agres, provocatoris, escrit 1417
texid 3013 Joan Basset, Una cançó novelha vulh xantar, escrit 1400 - 1425
texid 3019 Joan Basset, Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes, escrit 1400 - 1425
texid 3024 Joan Basset, Us drachs fiblans va pel món trop correns, escrit 1410 - 1421
texid 3027 Joan Basset, Yeu vos requir, [mi] Na ladria malvada, escrit 1400 - 1425
texid 3245 Joan Ramon Ferrer, Com sia just per gran manutanença, escrit
texid 3387 Joan d' Olivella, Amor no vol c·om li fassa retraytz, escrit
texid 3440 Joan de Sanasses… Gays trobador, si voletz bona recgle, escrit
texid 3447 Jordi de Sant Jordi, Dompna, tot jorn vos vau preyan, escrit 1424 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 3455 Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
texid 3450 Jordi de Sant Jordi, No pot ren dir ne far que be estia, escrit 1424 ad quem
texid 3446 Jordi de Sant Jordi, Tant es li mals que·m fayts soffrir, escrit 1424 ad quem
texid 2353 Lluís Icart, Ab tal enginy me ferich d'un encontra, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2354 Lluís Icart, Belha ses par, en pretz e laus s'abonda, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2355 Lluís Icart, Can me sove de la beutat diversa, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2356 Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2357 Lluís Icart, Eras quant vey dels brots tombar la flor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2352 Lluís Icart, Frayres molt cars, maravill-me de vós, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2351 Lluís Icart, Malauts e greus destretz, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2358 Lluís Icart, Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2360 Lluís Icart, Parlar d'amor no pusch si no planhen, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2361 Lluís Icart, Per que d'uymay la vostra valor tanta, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2363 Lluís Icart, Si·us am de cor e si desir que fos, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2359 Lluís Icart, […] no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 3343 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Acompanyat d'un amoros desir, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3342 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Molt m'es plasens, dona, com senyorega, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3341 Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes, Pus me suy mes en l'amorosa questa, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3442 Narcís de Sant Dionís, Sucsesir vulh en lo vostr'eretatge, escrit
texid 3388 Pardo, Leyaltats vol e bon dreg me comanda, escrit 1400 [?] - 1420 [?]
texid 3799 Peire Cardenal, Mants hòmens són en est món quez stan, escrit 1440 ad quem
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3804 Pere March, Cest falç de món no·l presi un pugés, escrit 1412 ad quem
texid 3806 Pere March, Dompna·m platz ben arreada, escrit 1412 ad quem
texid 3807 Pere March, Dona val tan com de far mal c'estrà, escrit 1412 ad quem
texid 3808 Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
texid 3809 Pere March, Tots grans senyors qui bé vol avenir, escrit 1412 ad quem
texid 3510 Pere Tresfort, Ab fletxes d'aur untatz d'erb'amorosa
texid 3512 Pere Tresfort, Jovencells qui no a·ymia, escrit 1401 [?] - 1430
texid 3418 Regadell, Si port ventalh, belhs amichs, am pros, escrit 1420 ad quem
texid 5061 Reina de Mallorca, Ez yeu am tal qu'es bo e belh, escrit
Record Status Created 2005-07-11
Updated 2011-03-09