Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5682
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, mss. 8
Associated persons Jordi Parramon i Blasco (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Filologia i Informàtica - Fundació “La Caixa”
Date / Location 1998:
Source of Data for Works texid 1763 Bernat Metge, Libre de Fortuna e Prudència, escrit 1381-05-01 a quo
texid 1761 Bernat Metge, Segueixqua·l temps qui viure vol, escrit 1371 a quo
texid 1283 Desconegut, Alta de pretz, flor de mesura, escrit 1390 - 1410
texid 4213 Desconegut, Palaus d'Onor ples de perilh [?], escrit
texid 3246 Figueres, D'amor, si·m planch, ne vayg plorós, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 3248 Figueres, Morir cuyt las, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 1970 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, … e sobre·l prat pausar, escrit 1406-04-30
texid 3241 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Pus flach sou que nulha stopa, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3242 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Reyna de pretz, doctrina dels saubens, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3243 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Sancta dels sans, excelhens e suprema, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 2740 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Senyer discrets, non permetra natura, escrit
texid 3244 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Us plants crusels ab gemechs dolorosos, escrit 1416 a quo
texid 3240 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Amichs Garaus en cuy fis prets s'agença, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3376 Gabriel Mòger ~ Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega… Seny·En Ferruç, vos qui tenits procura, escrit 1426 [?] - 1438 [?]
texid 4316 Guerau Massanet, Amichs Ferruç, grans [es] la benevolença, escrit 1460 ad quem
texid 1953 Guillem de Torroella, Un·aventura'us vull retrayre, escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
texid 4524 Jacme Rovira, Qui vol al món de fis pretz fama granda, escrit
texid 3429 Jaume Ripoll, Pausatz s'es us partitz, escrit 1419 ca.
texid 1907 Jordi de Sant Jordi, Cant vey li temps camgar e·nbrunusir, escrit 1416 - 1424
texid 3207 Vicenç Comes, Destret per fin·amor, escrit
Record Status Created 2005-07-09
Updated 2016-06-04