Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5681
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11
Associated persons Joan Torruella i Casañas (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Filologia i Informàtica - Fundació “La Caixa”
Date / Location 1996:
Source of Data for Works texid 3209 Andreu Despens, Bell cavaller: pus m'estas demenan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5267 Andreu Despens, En cavaller: ma volentat seria, escrit 1470 ad quem
texid 3210 Andreu Despens, Mossen Johan, digues-me que fare, escrit
texid 3292 Francesc Martí Gralla, Estrem voler, per mala ssort, me tempta, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 4296 Guillem de Masdovelles, Del cruzel crim de lleza magestat, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4297 Guillem de Masdovelles, Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4298 Guillem de Masdovelles, Dues gentils donzellas say, que·z han, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4299 Guillem de Masdovelles, En breu veyrem torney mortal bastir, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4300 Guillem de Masdovelles, Eras mi ponch Amors tan finamen, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4301 Guillem de Masdovelles, Ja no veyra midoncs que pus la blan, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4302 Guillem de Masdovelles, Le temps presens de guaya primavera, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4303 Guillem de Masdovelles, Mos cars nabotz: en vostres canssons vey, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4305 Guillem de Masdovelles, Mos cars nabotz: torbat m'an l'enemich, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4304 Guillem de Masdovelles, Mos cars nabotz: yeu ssay dos aymadors, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4306 Guillem de Masdovelles, Per qu'ieu suy vielhs, en favor de les vellas, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4307 Guillem de Masdovelles, Pus li prat son de verdura guarnit, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4308 Guillem de Masdovelles, Pus m'avets ffayt a gran fallimen, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4309 Guillem de Masdovelles, Reunabblament, per gran desconaxença, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4310 Guillem de Masdovelles, Senyor molt naut: l'autrier me ffes demanda, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4322 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4323 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A tu conffes, mon bon rey he senyor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3604 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
texid 4324 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab gran afany he mal, dol, he tristor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4325 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab grieu trebalh e·z enguoxos turmen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4326 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab los suptils llaços que par'Amor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4327 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab plants e plors pertre de vos, senyora, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4329 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab tot conech, dona, que·t pots clamar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4331 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alegre·t, flor virginal incompresa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4332 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alsgunes gens m'an dit, moltes veguades, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4336 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amor tots los jorns me presenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4335 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amor, qui pot, m'a dat a dona tal, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4334 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amor: del mal que·m feu ten fort me duyll, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4337 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Amors: d'uymes selar no pusch los dans, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4338 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4379 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4380 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4381 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4340 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Apoderat d'Emor, per son poder, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4341 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquell saber qui·m feu de vos partir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4342 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquestes velles vils mardoses, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4343 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquests grans fets perseguits fins havuy, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4344 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ara conech sso que no conexia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4330 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4345 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be li pren mal a·quell qui del desert, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4347 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4348 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be vols, Amor, ton gran poder mostrar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4346 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be·m prendra mal si pass'esta jornada, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4349 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4353 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Com pus pens, mes dificultos me par, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4354 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Cuytau, senyor, per fer a Déu servey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4355 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, D'assi partesch, d'on partir no volria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4356 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De ben servir no son llas ni cançat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4357 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De mans barats qu'e·l mon se fan, no·m pach, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4359 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos me clam, dona prous e valen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4358 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4360 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Del joy d'emor suy ers depnats he ras, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4361 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dels crims majors comet lo crestia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4362 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4363 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4364 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4366 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un poblat, en terra despoblada, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4367 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dol port d'un dol qui·m dona gran dolor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4368 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4369 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona qui val bon voler me demostre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4370 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona qui vol molts aymans comportar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4371 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dones d'un senyn, dues son, he bondat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4372 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, E llas de mi!, que ma plorosa vida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4374 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En loch molt alt de terra plana mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4375 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En temps d'enuig e mig desllibertat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4376 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En vida muyr, he morint puix guarir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4377 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Encalssant fuig del c'atenyer volrria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4385 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras can vey guarnits los pratz e·ls camps, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4383 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4382 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eres maldich lo jorn, lo punt e l'ora, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4384 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eres plus vey c'Amors vol que sieus sia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4386 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Esperant muir e morint visc ensems, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4387 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Estant ratret e d'enuig fatiguat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4389 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Feeltat vol amar la senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4390 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Fins asi he desamadas les donas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4391 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Gens no penseu ssi be no·us vaig a veure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4394 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Gerregar vull ab Amor e m'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4392 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ges, de consell, en mi no tinc l'abrich, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4393 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Grabiel fonch misatger singular, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4397 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Increat Déu, sol creador, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4398 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4399 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja son de mals axi cansat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4400 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4401 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, James no fuy d'Emor tan descontent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4402 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Jatz que tots jorns, per ma granda folhia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4403 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'enemorat qu'en temps antich amava, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4404 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'enyorament qui·m vench, de vos pertint, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4406 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'inconegut, sol d'ell conexador, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4405 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'om qui del mon s'eparta, per servir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4407 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo fonament de mon pler, alagria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4408 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo gran voler, dona, que·us port, me costa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4410 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4411 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo temps present de bella primavera, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4413 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt protestant comens ffer aquest'obra, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4414 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4415 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molts dies ha que tinch estrem voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4416 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mon Creador, incompres dreturer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4417 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4418 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mort me donau, dona, sens maraxer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4419 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5721 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: jur-vos la ffe que·us dey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5722 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: mays deu grezir Amors, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5269 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: per ffer vostron coman, escrit 1438 ad quem
texid 4420 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos honcles cars: yeu no dich mal d'aquellas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4421 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Endreu: temps ha que no trobe, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4422 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Endreu: un consell te deman, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4423 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Endreu: un om a ffet aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4424 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4425 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4426 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4430 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No veyrets may, d'eras anant, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4427 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4428 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m ffera gens vostra descortesia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3294 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·t merevells com voler te retempta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4429 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·us cal estar, per que·us vulla mes be, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4431 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Null temps cuydi, dona, trobar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4395 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Omilitat, prinssipi de virtut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4432 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Palays de Dieu, pura verges Maria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4436 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4437 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per un grant alt que tinch, dona, de vos, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4438 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4440 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perque mos vulls no pobliquen lo dan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4442 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Plus c'Amor vol qu'en mos mals anadescha, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4441 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Plus en vos tot bé sa diriva, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4443 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4446 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4447 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus en tal punt m'avets, dona, portat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4448 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4449 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4450 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·us dech res, ¨per que·m dieu que·us pach?, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4451 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4452 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4453 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sots tal, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4455 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus veig tant vol Amor que vostre sia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4454 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4456 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4457 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4460 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quans sentimens james d'emor senti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4459 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quanta dolor a passada lo rey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4461 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui de mi·us dix que ffos anamorat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4463 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Regne divis es desolat, perdut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4464 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Senyor Jesús: infant perfet, antrist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4465 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Senyor prinsep: pus tal comensament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4350 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4466 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Set son he set, e puixs quatra setenas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4467 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4468 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si la fe fos per los tots be tenguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4470 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si per null temps merçe trobar davia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4471 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4472 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Siau menbrant de so·us deu recordar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4473 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Singular sant, qui Miquel t'anomenas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4469 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si·m volets be mostrats-lo·m en joven, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4351 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, So que fins vuy haveu sabut guordar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4474 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4475 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4476 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan complidamen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4477 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan fort vos ham hi ten senserament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4478 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan gran anyor de vosaltres me ve, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4482 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tan me pinet, dona, que no pusch pus, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4480 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4479 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant es sus mi furtuna riguorosa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4481 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant yeu no cerch, que ges no puix trobar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4483 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot axi com lo paubre va quirent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4484 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot me perdi aquell doloros jorn, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4485 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4486 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot quant he ffet, fins en lo present jorn, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4487 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tots aquells mals c'Amor pot ffer sentir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4488 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4490 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tu·m fas partir, per qui jo romendria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4489 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tu·m pots valer, senyora, c'altre no, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4491 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un baro sai qui ayma ffinamen, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4492 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un colp mortal m'a dat Amor, de fresch, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4493 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4494 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Venir no·m fan an aquesta gran plassa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4495 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Volentat gran e·z amor, tot ensemps, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4497 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Voler m'enpeny, he raho m'o consent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4500 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vostro renom per fets poblichs e certs, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4501 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vostros grans fets, senyora virtuosa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4498 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4396 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4409 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, [Lo] prime guoig que tu, Mari', aguist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4435 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4434 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·xi car, dona, ves mi teniu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4328 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ­Ab quin turment he pena conguoxosa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4352 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5268 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç… Entre nos dos es debat, en cest dia, escrit 1480 ad quem
texid 3259 Joan Fogassot, Qual orador te lengu 'axi diserta, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 5724 Joan Francesc Boscà, Si be·m veig buyt d'aquell primer sentimen, escrit 1480 ad quem
texid 5723 Lluís de Requesens, Grans dies ha que tinch deslliberat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Record Status Created 2005-07-08
Updated 2011-04-07