Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5680
Authors Paulus
Titles Epistola ad Galatas
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8902
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 134ra-138va
Title(s) Paulus, Epistola ad Galatas (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 134ra] Esplagada es la sagona epistoa que fou tramessa als corints. Comensa largument sobra lapistola que fou tramessa alls galatas
prol.: L6os galarbes son grecs aquests raberen primerament del apostol
tit.: Esplagar es largument. Comensa la apistola la qual sant paul trames als galacas
text: P8aul apostol no dels omens ni per home … [ 138va] … en mon cors frares la gran de mon senyor ihesu crist sia ab ustro sprit amen
ID no. of Witness 2 cnum 8249
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 653vb-656vb
Title(s) Paulus, Epistola ad Galatas (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 653vb] Aci canenca [sic] lo prolech sobre la Epistola que sent paul trames als galatans [sic]
prol.: [ 654ra] L5os salatans [sic] son grechs e son de una regio que anom galatia … axi com aauant sen segueix
tit.: Aci comenca [sic] la epistola que sent paul trames als galatans
text: P4aul apostol no dels homens masa per ihesu christ … [ 656vb] … sia sobre lo vostre sperit Amen
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2006-09-15