Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5680
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9
Associated persons Joan Torruella i Casañas (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Filologia i Informàtica - Fundació “La Caixa”
Date / Location 1995:
Source of Data for Works texid 3847 Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
texid 3848 Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
texid 3841 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
texid 3909 Ausiàs March, Cavaller, Hohiu, hoiu, tots los qui be amats, escrit 1459 ad quem
texid 3871 Ausiàs March, Cavaller, Junt es lo temps que mon goig es complit, escrit 1459 ad quem
texid 3873 Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
texid 3880 Ausiàs March, Cavaller, Lo jorn ha por de perdre sa claror, escrit 1459 ad quem
texid 3884 Ausiàs March, Cavaller, Los ignorants Amor e sos exemples, escrit 1459 ad quem
texid 3888 Ausiàs March, Cavaller, Malventurós no deu cerquar Ventura, escrit 1459 ad quem
texid 3891 Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
texid 3906 Ausiàs March, Cavaller, O Mort, qui est de molts mals medecina, escrit 1459 ad quem
texid 3916 Ausiàs March, Cavaller, Pren m'enaxí com al patró qu'en platga, escrit 1459 ad quem
texid 3932 Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
texid 3934 Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
texid 3943 Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
texid 3940 Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
texid 3941 Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
texid 3949 Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
texid 3951 Ausiàs March, Cavaller, Tant en amor ma pens'a consentit, escrit 1459 ad quem
texid 3952 Ausiàs March, Cavaller, Tant he amat que mon grosser enginy, escrit 1459 ad quem
texid 3956 Ausiàs March, Cavaller, Tot metge pren carech de consciença, escrit 1459 ad quem
texid 3958 Ausiàs March, Cavaller, Tots los desigs escampats en lo mon, escrit 1459 ad quem
texid 3460 Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
texid 3465 Blai Seselles, Dona gentil e d'accellent natura, escrit
texid 3466 Blai Seselles, Per a tostemps hay cremat l'inventari, escrit
texid 1248 Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
texid 4218 Desconegut, Pus mon cor hage rescatat, escrit
texid 4230 Desconegut, Senyora, pus pietat, escrit
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3509 Guillem Tinter, Per lo just do que demanau, escrit
texid 3295 Guàrdia, Mossènyer meu, per conseguir, escrit
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4294 Jaume March, Sus en lo mig de la costa, escrit 1410 ad quem
texid 3604 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
texid 4333 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alguns han dit e volgut sostenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4339 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ans Déu creas enjelical natura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4379 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4380 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4381 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4344 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ara conech sso que no conexia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4347 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4358 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4363 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4364 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4365 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4374 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En loch molt alt de terra plana mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4383 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4398 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4412 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Merce de mí ajes, mon sol Senyor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4414 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4416 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mon Creador, incompres dreturer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4417 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4424 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4426 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4433 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per gran rao, Verga dona, digist, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4438 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4444 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4446 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4449 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4451 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4452 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4454 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4457 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4350 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4467 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4471 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4480 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4493 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4499 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vos sou sens par Verje, dona polida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4498 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4396 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4435 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4352 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3253 Joan Fogassot, Fins ací m'eveu mostrada, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3261 Joan Fogassot, Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3445 Jordi de Sant Jordi, Ajustat vey d'amor tot lo poder, escrit 1420 ad quem
texid 3451 Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
texid 3449 Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 3458 Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
texid 3454 Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
texid 3448 Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
texid 3446 Jordi de Sant Jordi, Tant es li mals que·m fayts soffrir, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3453 Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'a tant enamorat, escrit 1424 ad quem
texid 3566 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3568 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, No's pus amor sino ço que jo sent, escrit 1410 [?] - 1450 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3580 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Tant jo no pens que ja no puch entendre, escrit 1408 [?] - 1428 [?]
texid 3391 Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
texid 3159 Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
texid 3212 Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4504 Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
texid 4506 Pere Joan de Masdovelles, Temps és stat que m'anàveu pastar, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3803 Pere March, Blanxa y bella n'és la costa, escrit 1412 ad quem
texid 3805 Pere March, Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan, escrit 1412 ad quem
texid 3808 Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
texid 3511 Pere Tresfort, Gran carech han huy tuyt l'om de paratge, escrit
texid 3393 Pere de Queralt i de Pinós VI, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
texid 4540 Pere de Torroella, Enamorats, los qui per ben amar, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4555 Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3193 Ramon de Cardona, Amant amor, d'amor suy ben amats, escrit
texid 3194 Ramon de Cardona, Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama, escrit
texid 5410 Vilagut, Vostre perlar no sie scàs, escrit
Record Status Created 2005-07-07
Updated 2011-04-07